Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Петрук О.М.) скачати онлайн-> 4. Комісійні операції з векселями

4. Комісійні операції з векселями


При проведенні комісійних операцій банк може запропонувати клієнту-позичальнику передати банку право інкасувати вексель. Відмінність цієї операції від кредитних операцій полягає в тому, що при інкасації векселя його пред’явник не отримує в банку грошові кошти в кредит до настання терміну платежу, як при обліку векселів або позики під їх заставу. При інкасації векселів роль банку полягає в точному вико­нанні доручення пред’явника векселя — отримати по ньому у встановле­ний термін платіж і передати власнику векселя. За здійснення цієї операції банк отримує комісійну винагороду, розмір якої визначається сторонами. Вона, безумовно, нижча, ніж при дисконті і позиці під заставу векселів, але безпечніша для банку, так як він не несе відповідальності за фальши­вими векселями. Його завдання — організувати своєчасне надходження коштів, виставити на наступну добу після закінчення терміну платежу про­тест, а також виконати інші доручення клієнта. Він може нести відпові­дальність за наслідки неплатежу тільки у випадку неналежного виконання ним доручень клієнта, скажімо, несвоєчасного опротестування векселя.

Всі операції з інкасування векселів проводяться банком на підставі ук­ладених договорів з клієнтами, в яких обумовлюються умови здійснен­ня банком даної послуги (див. дод. 11).

Векселедержатель-пред’явник надає в банк:

•   заяви;

•   оригінали векселів, які виставляють для інкасування;

•   дві ксерокопії кожного векселя;

•   реєстр векселів (див. дод. 9, за виключенням колонки 12);

•   документ, що затверджує товарний характер векселів.

Документи залишаються в розпорядженні співробітника цінних па­перів банку для кінцевого рішення. При цьому пред’явнику надається розписка в отриманні векселів.

Банком на інкасо приймаються векселі тільки від юридичних осіб, що обслуговуються в даній установі банку. На інкасування не рекомендується приймати векселі:

•   неакцептовані переказні;

•   недоміцільовані;

•   терміном платежу менше, ніж десять днів від моменту прийняття на інкасо.

Доміціляція векселя. Це інший вид комісійної операції. Полягає вона в тому, що банки можуть за дорученням векселедавця здійснити кредито­рам платежі за векселем. У цьому випадку, на відміну від інкасації векселів, банк стає не одержувачем, а платником. Виступаючи доміциліатом банк не ризикує, тому що він перераховує кошти з рахунка векселедавця. Якщо в останнього немає рахунка в цьому банку, він зобов’язаний внести век­сельну суму раніше. Інакше банк відмовиться здійснити платіж за вексе­лем і поверне вексель власнику.

При інкасації і доміціляції векселів також, як і при інших передаваль­них операціях, на зворотній стороні документа робиться передоручний напис, який містить відповідні вказівки банку.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Петрук О.М.)