Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Петрук О.М.) скачати онлайн-> Лекція 10. Операції банків із цінними паперами 1. Поняття операцій банків із цінними паперами

Лекція 10. Операції банків із цінними паперами 1. Поняття операцій банків із цінними паперами


У залежності від національного законодавства тієї чи іншої країни, істо­ричних традицій і особливостей формування національних фондових ринків банки можуть відігравати на них різноманітну роль.

Основна теоретична і практична проблема тут полягає в тому, як роз­поділити ризики, що властиві звичайним «класичним» банківським опе­раціям (депозитно-позиковим і розрахунковим), від ризиків, що виника­ють у зв’язку з тим, що банки беруть участь на фондовому ринку.

Світова практика знає два підходи до проблеми сполучення звичайної банківської діяльності з діяльністю на ринку цінних паперів.

Згідно з першим — банкам забороняється займатись деякими видами професійної діяльності на ринку цінних паперів (брокерською, дилерсь­кою, організатора ринку), а також повинні бути суттєво обмежені окремі види непрофесійної діяльності як інвесторів (вкладення в недержавні цінні папери крім дочірніх банківських і фінансових компаній).

Цей підхід застосовується в США, де розподіл універсальних банків на комерційні та інвестиційні на межі 30-х років XX ст. був запроваджений у відповідь на хвилю масових банкрутств банків.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Петрук О.М.)