Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Петрук О.М.) скачати онлайн-> Використана та рекомендована література:

Використана та рекомендована література:


1. Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. № 2121 — III // Урядовий кур’єр. — 2001. — №8. — 17 січня.

2. Інструкція НБУ «Про порядок регулювання діяльності банків в Ук­раїні» від 28 серпня 2001 року № 368. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 травня 1998 р. за № 323/2763.

3. Аналіз діяльності комерційного банку: Навч. посібник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та проф. А.М. Герасимовича. — Житомир: ПП «Рута», 2001. — 384 с.

4. Банківська справа: Навч. посібник / За ред. проф. Р.І. Тиркала. — Тернопіль: Карт-бланш, 2001. — 314 с.

5. Тим, хто нехтує законом. Контроль, ревізія та аудит у комерційних банках України / За ред. Г.Г. Мумінової-Савіної. — К.: Факт, 2001. — 448 с.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Петрук О.М.)