Головна Головна -> Підручники -> Підручник Аналіз банківської діяльності (Герасимович А.М.) скачати онлайн-> 9.1.4. Аналіз конкурентоспроможності банку щодо розрахунково-касового обслуговування клієнтів

9.1.4. Аналіз конкурентоспроможності банку щодо розрахунково-касового обслуговування клієнтів


В умовах конкуренції і можливостей клієнта щодо вибору обслуговуючого банку, конкурентоспроможність розрахунково-касових послуг, які банк надає клієнтам, має вагоме значення для розширення його клієнтської бази.

Аналіз конкурентоспроможності послуг банку включає такі етапи:

* визначення ринку банку, що включає географічну зону, клієнтів, ідентифікацію банків-конкурентів;
* визначення показників конкурентоспроможності розрахунково-касового обслуговування;
* порівняльний аналіз показників конкурентоспроможності банку з показниками банків-конкурентів;.
* висновки щодо напрямів підвищення конкурентоспроможності банку на ринку розрахункових і касових послуг.

Аналіз ділянки ринку банку здійснюється в складі маркетингового дослідження.

Показники конкурентоспроможності банківських послуг є типовими для ринку послуг, але мають враховувати особливості банківської діяльності.

Аналіз конкурентоспроможності розрахунково-касових послуг здійснюється за такими показниками:

* наявність розвиненої мережі структурних підрозділів, які надають розрахункові та касові послуги (кількість і типи);
* кількість банкоматів;
* кількість торговельних (банківських) терміналів та інших електронних пристроїв;
* зручність розташування;
* кількість імпринтерів;
* послуги, які надає банк, порівняно з особливостями та характеристиками послуг банків-конкурентів;
* наявність вільного входу до місця здійснення операції;
* зручність місця проведення операції для клієнта;
* рівень конфіденційності операції;
* тривалість надання послуги;
* тривалість операційного часу банку;
* регламент обміну інформацією по каналах зв’язку при електронній формі розрахункових документів;
* можливість філії щодо надання всього переліку послуг, які надає головний банк;
* своєчасність здійснення переказів;
* кількість випадків і сума пені за перевищення нормативного терміну проходження платежів;
* термін замовлення для зняття з рахунка готівкових коштів;
* рівень тарифів на послуги відносно рівня тарифів банків-конкурентів;
* розмір плати банком клієнтові за тимчасове користування залишком коштів на його поточному рахунку;
* періодичність сплати банком клієнтові процентів за користування залишком коштів на його поточному рахунку;
* розмір пені, яку клієнт сплачує банку у випадку несвоєчасного повідомлення банку про факти помилкового зарахування коштів на рахунок та /чи несвоєчасного їх повернення;
* розмір пені, яку клієнт сплачує банку у випадку несвоєчасної оплати послуг банку;
* наявність технічних засобів зв’язку для отримання інформації про стан рахунку;
* можливість проведення електронних банківських операцій.

Аналіз конкурентоспроможності розрахунково-касових послуг здійснюється окремо для оптового і роздрібного ринку у зв’язку з різними умовами надання послуг, різними критеріями оцінки якості послуг юридичними і фізичними особами, різним ступенем відкритості інформації на цих сегментах.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Аналіз банківської діяльності (Герасимович А.М.)