Головна Головна -> Підручники -> Підручник Аналіз банківської діяльності (Герасимович А.М.) скачати онлайн-> 9.3. Аналіз нетрадиційних банківських послуг 9.3.1. Види, мета, завдання та інформаційні джерела

9.3. Аналіз нетрадиційних банківських послуг 9.3.1. Види, мета, завдання та інформаційні джерела


До нетрадиційних банківських послуг відносять трастові і депозитарні послуги, послуги з продажу банківських металів, оренда індивідуальних банківських сейфів, дистанційне обслуговування клієнтів тощо.

Мета і завдання аналізу нетрадиційних банківських послуг — навчитися аналізувати окремі нетрадиційні банківські послуги, які надаються комерційними банками, та визначати їх ефективність з використанням балансових даних для аналізу питомої ваги конкретних операцій у загальних обсягах операцій банку; визначати відношення обсягів надання нетрадиційних послуг за різними видами у загальному обсязі операцій банку.

Інформаційними джерелами є дані субрахунків щоденного бухгалтерського балансу та виписки за аналітичними рахунками.

Нетрадиційні банківські послуги відіграють як безпосередню роль у збільшенні отриманих прибутків, так і опосередковану.

Важлива роль деяких видів нетрадиційних банківських послуг — таких як трастові операції, операції з банківськими металами — проявляється в прямому збільшенні обсягів залучених коштів та в проведенні за рахунок них активних операцій, що забезпечують одержання додаткових прибутків банку.

Інші послуги — оренда індивідуальних банківських сейфів, дистанційне обслуговування клієнтів, депозитарні послуги — виконують опосередковану роль, впливаючи на обсяги залучення нових клієнтів, які, у свою чергу, користуються іншими традиційними та нетрадиційними послугами банку.

Перш ніж аналізувати кожний із видів нетрадиційних банківських операцій визначають їх частку у загальному обсязі основних банківських операцій. Для цього використовується метод порівняння обсягів надання нетрадиційних банківських послуг і одержаних від них доходів з обсягами виконання основних банківських операцій (кредитні операції, операції з цінними паперами, фінансовий лізинг, міжбанківські кредити тощо) та одержаних від них доходів. При цьому аналізується динаміка цих показників у часовому інтервалі (табл. 9.22).

Дані табл. 9.22 свідчать, що обсяги нетрадиційних банківських операцій зростають, але їх питома вага (відповідно 6,6 % на початок року і 6,9 % на кінець року) найменша у структурі операцій, що проводяться банком.

Таблиця 9.22

ПИТОМА ВАГА НЕТРАДИЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ У ЗАГАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ ОСНОВНИХ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

Види банківських операцій На початок року На кінець року Відхилення (на кінець року відносно обсягів на початок року)
тис. грн % тис. грн % тис. грн %
Кредити юридичним та фізичним особам 250 000 30,5 480 000 41,8 230 000 192,00
Вкладення в цінні папери 120 000 14,7 180 000 15,7 60 000 150,00
Вкладення у фінансовий лізинг 95 000 11,6 120 000 10,4 25 000 126,32
Надані міжбанківські кредити 300 000 36,6 290 000 25,2 –10 000 96,67
Обсяги нетрадиційних банківських операцій 54 000 6,6 79 000 6,9 25 000 146,30
Усього 819 000 100,0 1 149 000 100,0 330 000 140,29

Більш чітко це проявляється, якщо розглянути роль кожного з їх видів в одержанні обсягів доходів (табл. 9.23).

Таблиця 9.23

ОБСЯГИ ОТРИМАНИХ ДОХОДІВ ЗА НЕТРАДИЦІЙНИМИ БАНКІВСЬКИМИ ОПЕРАЦІЯМИ В ЗАГАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ ДОХОДІВ ЗА ОСНОВНИМИ БАНКІВСЬКИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Види банківських операцій Попередній рік Звітний рік Зміни за період
тис. грн % тис. грн % тис. грн %
Кредити юридичним та фізичним особам 50 000 31,6 80 000 38,9 30 000 160,0
Операції з цінними паперами 24 000 15,2 30 000 14,6 6 000 125,0
Фінансовий лізинг 19 000 12,0 20 000 9,7 1 000 105,3

Міжбанківські кредити

60 000 37,9 66 700 32,5 6 700 111,2
Нетрадиційні банківські операції 5 400 3,4 8 726 4,2 3 278 160,7
Усього 158 400 100 205 426 100 46 978 129,7

Дані табл. 9.23 свідчать, що питома вага доходів за нетрадиційними банківськими операціями в загальному обсязі банківських операцій найменша (відповідно 3,4 % на початок року і 4,2 % на кінець року), але збільшення їх абсолютного значення майже вдвічі свідчить про динамічний розвиток цих операцій.

Тенденції зростання отриманих доходів за нетрадиційними банківськими операціями більш наочно розкриває діаграма на рис. 9.1.

Питома вага отриманих доходів за  нетрадиційними банківськими операціями

Рис. 9.1. Питома вага отриманих доходів за нетрадиційними банківськими операціями в загальному обсязі доходів за основними банківськими операціями, %

Дані рис. 9.1 підтверджують, що доходи за нетрадиційними банківськими операціями починають відігравати істотнішу роль в обсязі і структурі банківських доходів.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Аналіз банківської діяльності (Герасимович А.М.)