Головна Головна -> Підручники -> Підручник Аналіз банківської діяльності (Герасимович А.М.) скачати онлайн-> 9.3.7. Узагальнюючий аналіз нетрадиційних послуг банку

9.3.7. Узагальнюючий аналіз нетрадиційних послуг банку


Проведений у попередніх параграфах аналіз окремих нетрадиційних послуг дає можливість здійснювати також узагальнюючий їх аналіз на предмет розкриття місця і ролі кожного їх виду в системі цих послуг.

Для визначення обсягів надання нетрадиційних банківських послуг використовують дані табл. 9.34, в якій аналізуються обсяги залучень, що виникають у процесі надання таких послуг, та порівнюються їх обсяги за попередній і звітний роки.

Таблиця 9.34

ОБСЯГИ ЗАЛУЧЕНЬ, ОБЛІКОВАНИХ НА БУХГАЛТЕРСЬКИХ РАХУНКАХ, ЩО ВІДОБРАЖАЮТЬ НАЯВНІСТЬ І РУХ НЕТРАДИЦІЙНИХ ПОСЛУГ *

Види нетрадиційних банківських послуг Попередній рік Звітний рік Зміни за період
тис. грн % тис. грн % тис. грн %
Трастові послуги 40 000 74 60 000 76 20 000 150
Депозитарні послуги 8000 15 9000 11 1000 113
Послуги з банківськими металами 6000 11 10 000 13 4000 167
Усього 54 000 100 79 000 100 25 000 146

* У таблиці не наводяться обсяги надання послуг з оренди індивідуальних банківських сейфів та дистанційного обслуговування клієнтів, оскільки обсяги надання цих послуг не вимірюються в грошових одиницях.

Обсяги залучень за трастовими послугами — це грошові кошти, цінні папери, банківські метали та інші цінності, залучені банком за номінальною чи ринковою вартістю. Обсяги залучень за депозитарними послугами — це обсяги прийнятих на зберігання банком цінних паперів за номінальною чи ринковою вартістю. Залучення за послугами з банківськими металами — це залучені банківські метали, які враховуються за офіційними курсами НБУ.

Порівняння обсягів отриманих доходів за нетрадиційними банківськими послугами в загальному їх обсязі, та визначення питомої ваги за кожним їх видом проводять за даними табл. 9.35.

Таблиця 9.35

ОТРИМАНІ ДОХОДИ ЗА НЕТРАДИЦІЙНИМИ БАНКІВСЬКИМИ ПОСЛУГАМИ ТА ЇХ ПИТОМА ВАГА В ЗАГАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ

Види нетрадиційних банківських послуг Попередній рік Звітний рік Відхилення (у звітному відносно попереднього року)
тис. грн % тис. грн % тис. грн %
Трастові послуги 2000 37,0 3500 40,1 1500 175
Депозитарні послуги 1200 22,2 1398 16,0 150 117
Послуги з продажу банківських металів 1950 36,1 3500 40,1 1550 179
Оренда індивідуальних банківських сейфів 200 3,7 250 2,9 50 125
Дистанційне обслуговування клієнтів 50 0,9 78 0,9 28 156
Усього 5400 100 8726 100 3278 162

Дані табл. 9.35 свідчать, що найбільші темпи приросту отриманих доходів спостерігаються за послугами з продажу банківських металів — 179 %, а найменші — простежуються за депозитарними операціями — 117 %.

Визначення ефективності проведення нетрадиційних банківських операцій, що характеризується рівнем отриманого прибутку за кожним видом послуг, проводиться за даними табл. 9.36.

Таблиця 9.36

ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ ОТРИМАНОГО ПРИБУТКУ ВІД ПРОВЕДЕННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ У ЗВІТНОМУ РОЦІ

Види нетрадиційних банківських послуг Доходи за окремими операціями Витрати за окремими операціями Обсяг прибутку від проведення операцій
тис. грн % тис. грн % тис. грн %
Трастові послуги 3500 40,1 500 13,6 3000 59,5
Депозитарні послуги 1398 16,0 800 21,7 598 11,9
Послуги з продажу банківських металів 3500 40,1 2300 62,5 1200 23,8
Оренда індивідуальних банківських сейфів 250 2,9 65 1,8 185 3,7
Дистанційне обслуговування клієнтів 78 0,9 16 0,4 62 1,2
Усього 8726 100,0 3 681 100,0 5045 100,0

Дані таблиці 9.36 показують, що найбільший обсяг прибутку як у абсолютному так і у відносному значенні одержано за трастовими операціями 3000 тис. грн, або 59,5 % в загальному обсязі прибутку.

Обсяги отриманих доходів за послугами з банківськими металами хоч і займають 40,1 % у загальному обсязі, питома вага прибутку за цими послугами займає всього лиш 23,8 % в загальному обсязі прибутку, що пов’язано з відносно великими витратами за цими послугами, питома вага яких у загальному обсязі витрат становить 62,5 %.

Отже, можна зробити висновок, що тільки проведення деталізованого аналізу нетрадиційних банківських послуг за їх видами дає можливість визначити місце і роль кожного з них у формуванні фінансового результату банку.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Аналіз банківської діяльності (Герасимович А.М.)