ВСТУП


Навчальний курс «Міжнародні фінанси» є однією з основних дисциплін бакалаврської підготовки студентів. Він створює базу для майбутнього засвоєння багатьох дисциплін магістерського рівня підготовки.

Метою курсу є формування знань у галузі міжнародних фінансів, механізмів та інструментарію прийняття рішень у валютній, кредитній та інвестиційній сферах на мікро- та макроекономічному рівнях.

Основні завдання дисципліни спрямовані на:

* вивчення сутності та елементів системи міжнародних фінансів;
* характеристику світового фінансового ринку та його сегментів;
* використання основних фінансових інструментів;
* дослідження особливостей фінансів транснаціональних корпорацій;
* визначення ролі України у світовій фінансовій сфері;
* окреслення проблеми заборгованості в системі міжнародних фінансів.

Предмет курсу — міжнародні фінансові потоки, їхній взаємозв’язок та регулювання.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Міжнародні фінанси (Петрашко Л. П.)