Головна Головна -> Підручники -> Підручник Міжнародні фінанси (Петрашко Л. П.) скачати онлайн-> ТЕМА 12. УКРАЇНА У СВІТОВОМУ ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

ТЕМА 12. УКРАЇНА У СВІТОВОМУ ФІНАНСОВОМУ РИНКУ


Показники діяльності банківської системи України*2 [10, с. 76],Ukraine’s banking system activity indicators

*2: {За даними Національного банку України.}

1992 1994 1995 1996 1998 1999 2000 2001
Емісія готівки до попереднього періоду, % 622 300 148 117 133 135 151
Грошова маса (МЗ), млн грн*3 25 3216 6930 9364 15705 22070 32087 45555
до попереднього періоду, % 11разів 7 разів 213 135 125 141 145 142
Норматив обов’язкового резервування коштів комерційних банків у НБУ, %*4 10 15 15 15 16,5 17 15 6-14
Облікова ставка НБУ (середньозважена), %
встановлена 803 225,9 131 62,3 61,6 50,0 30,6 19,7
фактична 124,9 82,1 51,8 52,7 44,0 29,6 20,2
на кредитних аукціонах 264 83 52,6
за ломбардними кредитами 110 64,4 54,4 61,1 30,9
за операціями РЕПО 54,1 59,7 28,0 22,0
за іншими механізмами 115,2 60,4 41,0 47,8 33,0 21,0
овернайт 20,4
на тендері 16,5
Процентні ставки комерційних банків у національній валюті, %
за кредитами 76 201,7 107,1 77 54,5 53,4 40,3 31,9
за депозитами 68 171 612 34,3 223 20,7 13,5 11,2
Заборгованість за кредитами, наданими комерційними банками, млн. грн*5. 27 1558 4078 5452 8873 11787 19121 27792
до попереднього періоду, % 28 разів 4 рази 262 134 122 133 162 145
Кошти підприємств, організацій та населення в комерційних банках, млн грн 20 2422 4287 5145 8278 12156 18585 25485
до попереднього періоду, % 1000 686 177 120 130 147 153 137

*3: {До 1995 р. обліковувалася М2.}

*4: {У кінці року.}

*5: {З урахуванням кредитних вкладень в іноземній валюті.}

Закінчення табл. < td width=”34″>

294

1992 1994 1995 1996 1998 1999 2000 2001
Вклади населення, млн грн 2,5 214 616 1227 3089 4283 6580 11083
у національній валюті, млн грн 2,5 214 505 951 1824 2168 3314 6368
до попереднього періоду, % 208 713 236 189 113 119 153 192
в іноземній валюті, млн грн 111 276 1265 2115 3266 4715
до попереднього періоду, % 249 185 167 154 144
Первинний ринок державних цінних паперів
обсяги продажу, тис. шт. 31474 117153 46847 20389 1271
сума коштів, залучених до бюджету, млн грн 304 3063 8164 3842 1892 1190
Індекси офіційного курсу національної валюти до 1 долара США до попереднього періоду, разів 8,263 1,722 1,053 1,805 1,522 1,042 0,975
Результат фінансової діяльності банків за рік, млн грн
доходи 1825 3409 3774 5706 6923 7491 8520
витрати 1193 2275 2698 5257 6410 7520 7990
чистий прибуток (– збиток) 632 1134 1076 449 513 –29 530

Кредитування банками України [10, c. 78](залишки заборгованості в кінці року, млн грн),Credit issued by Ukraine’s banks

1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Разом 45 8471 11262 13158 16663 21812 30138 38705
У валюті
національній 42 6173 7672 8768 8747 9408 13918 19220
іноземній 3 2298 3590 4390 7916 12404 16220 19485
Національний банк* 18 4393 5805 5851 7732 9908 10894 10715
У валюті
національній 18 3144 3569 3569 3572 3583 3588 3595
іноземній 1249 2236 2282 4160 6325 7306 7120
Комерційні банки 27 4078 5457 7307 8931 11904 19244 27990
У валюті
національній 24 3029 4103 5199 5175 5825 10330 15625
іноземній 3 1049 1354 2108 3756 6079 8914 12365

* Без урахування рефінансування комерційних банків.

Офіційний курс національної грошової одиниці до іноземних валют, встановлений Національним банком України [10, с. 80],Official exchange rates set by the National Bank of Ukraine, end of year

(у кінці року)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
крб грн
1 австрійський шилінг 56 1052 9400 17790 0,1727 0,1506 0,2912 0,3808 0,3675 0,3394
1 фунт стерлінгів 961 18797 161210 77020 3,1913 3,1599 5,7315 8,4290 8,1026 7,6739
1 німецька марка 394 7398 66130 125150 1,2149 1,0597 2,0484 2,6793 2,5855 2,3875
1 долар США 638 12610 104200 179400 1,889 1,899 3,427 5,2163 5,4345 5,2985
1 французький франк 116 2172 19130 36610 0,3601 0,3167 0,6108 0,7989 0,7709 0,7119
1 японська єна 51 1132 10390 17410 0,1629 0,1466 0,2971 0,5101 0,4730 0,4049
1 екю 771 14309 126230 235820 2,3626 2,0959 4,0133 5,2403 5,0568 4,6696
1 СПЗ 17476 151140 266740 2,7166 2,551 4,8162 7,1455 7,0807 6,6529
100 російських рублів 456 2940 3870
10 російських рублів —- 3,40 3,19 1,66 1,93 1,93 1,76

Окремі показники діяльності комерційних банків України [10, с. 80],Selected indicators for Ukraine’s commercial banks

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Кількість банків за реєстром — разом 230 229 227 214 203 195 189
державні 2 2 2 2 2 2 2
акціонерні товариства 169 177 184 178 173 167 162
товариства з обмеженою відповідальністю 59 50 41 34 28 26 25
Кількість банків, у які залучено іноземний капітал,зокрема з залученням 100 % іноземного капіталу 121 142 226 289 308 317 286
Кількість банків, які мають ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій 134 146 157 161 153 149 149
Крім того, кількість інших фінансово-кредитних установ, яким надано ліцензію на здійснення валютних операцій 4 2 2 2 1 1 1
Сплачений статутний фонд діючих комерційних банків у гривневому еквіваленті, млн грн 541 1098 1560 2107 2914 3666 4576
Кількість ліквідованих банків у зв’язку з порушенням банківського законодавства та з інших причин (за рік) 1 11 10 16 11 9 9
Кількість банків, у яких відкликано ліцензію на здійснення валютних операцій у зв’язку з порушенням банківського законодавства (за рік) 7 26 5 9 9 3

Вартість цінних паперів [10, с. 81],Value Of securities

(на початку року)

1993, млрд крб. 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
млн грн
Разом 4557,8 1994,6 5103,8 12320,0 21909,8 34406,2 52950,8 67483,1
Акції 15,8 775,3 2814,7 8908,3 15010,9 21610,9 35092,9 42095,2
Облігації 2914,9 63,9 612,2 1248,1 1020,8 771,9 650,0 1315,5
Казначейські зобов’язання 1206,5 52,8 76,5 29,6
Ощадні сертифікати 407,7 289,7 283,3 136,8 246,1 916,2 743,0 2305,9
Векселі 550,5 780,4 1359,2 4704,2 9800,8 14863,0 20102,0
Інші цінні папери 12,9 262,4 536,7 638,0 927,8 1306,4 1601,9 1664,5

Прямі іноземні інвестиції в Україну у 2001 р. [10, с. 273], Foreign direct investment in Ukraine in 2001

(млн дол. США)

Разом Зокрема
з країн СНД та Балтії з інших країн світу
Сукупний капітал нерезидентів в Україні (на початку року) 3875,0 344,0 3531,0
Збільшення капіталу нерезидентів 813,6 26,6 787,0
за рахунок:грошових внесків 540,7 13,4 527,3
внесків у формі цінних паперів 7,0 7,0
внесків за рахунок скасування боргу 12,8 1,8 11,0
реінвестування доходів 1,5 1,5
внесків у формі рухомого й нерухомого майна 231,0 11,0 220,0
внесків у формі нематеріальних активів 2,9 0,2 2,7
переоцінки капіталу 0,5 0,2 0,3
інших форм здійснення інвестицій 17,2 0,0 17,2
Зменшення капіталу нерезидентів 267,4 4,4 263,0
за рахунок:вилучення грошових, майнових та інших внесків 201,6 2,6 199,0
втрат капіталу 11,9 0,0 11,9
інших форм вилучення капіталу 53,9 1,8 52,1
Курсова різниця 15,0 0,2 14,8
Скупний капітал нерезидентів в Україні (в кінці року) 4406,2 366,0 4040,2

Прямі інвестиції в Україну ЗА країнаМИ [10, с. 273],Foreign direct investment in Ukraine, by country

(на початку року, млн дол. США)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Разом 483,5 896,9 1438,2 2063,6 2810,7 3281,8 3875,0 4406,2
США 96,6 183,3 263,0 385,0 511,3 589,5 639,5 730,9
Кіпр 28,5 51,5 86,1 126,3 149,6 211,2 377,7 478,0
Сполучене Королівство 33,8 53,9 100,3 151,4 201,3 246,1 312,0 420,4
Нідерланди 11,8 46,5 119,6 213,1 270,2 302,9 362,2 370,2
Російська Федерація 19,1 50,0 106,2 152,6 187,2 287,9 286,6 295,1
Німеччина 101,3 156,9 66,5 179,2 229,6 228,5 240,9 249,5
Віргінські острови (Бриг.) 0,8 5,0 21,3 37,6 86,7 156,6 192,8 248,2
Швейцарія 21,3 38,4 49,7 80,5 90,7 133,0 163,3 193,1
Корея, Республіка 0,1 7,8 16,8 186,2 171,2 170,4 170,4
Австрія 8,2 16,4 21,5 44,8 77,9 87,9 124,5 144,1
Швеція 3,6 19,1 22,1 40,8 59,1 64,8 77,1 88,4
Ірландія 14,2 25,2 31,5 42,5 61,5 56,2 90,5 85,8
Італія 14,6 19,2 31,4 51,5 60,4 69,9 72,2 81,6
Ліхтенштейн 1,7 19,3 96,6 111,4 104,1 84,1 75,3 75,9
Польща 13,1 20,5 25,4 37,1 45,7 54,5 62,8 69,3
Угорщина 13,7 20,0 26,4 35,7 41,8 45,0 51,9 58,0
Канада 14,8 19,4 23,5 35,6 52,0 57,8 57,5 52,1
Інші країни 86,4 152,2 239,3 321,7 395,4 434,7 517,8 595,2

Прямі інвестиції з України у 2001 p. [10, с. 275],Direct Ukrainian investment abroad in 2001

(тис. дол. США)

Разом Зокрема
у країни СНД та Балтії в інші країни світу
Сукупний капітал резидентів в економіці інших країн (на початку року) 170342,8 70806,0 99536,8
Збільшення капіталу резидентів 25995,4 21970,4 4025,0
за рахунок:грошових внесків 7849,4 3824,4 4025,0
внесків у формі цінних паперів 250,0 250,0
внесків за рахунок скасування боргу
реінвестування доходів
внесків у формі рухомого й нерухомого майна 17799,2 17799,2
внесків у формі нематеріальних активів (придбання юридичних прав, ноу-хау тощо)
переоцінки капіталу
інших форм здійснення інвестицій 96,8 96,8
Зменшення капіталу резидентів 33988,7 230,7
за рахунок:вилучення грошових, майнових та інших внесків 4304,7 4,2 33758,0
втрат капіталу 29124,7 0,1 4300,5
інших форм вилучення капіталу 559,3 226,4 29124,6
Курсова різниця 4820,7 4673,7 332,9
Сукупний капітал резидентів в економіці інших країн (у кінці року) 157528,8 87872,0 147,0696563

Прямі інвестиції з України ЗА країнаМИ [10, с. 275],Direct Ukrainian investment abroad, by country

(нa початок року, тис. дол. США)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Разом 20253,9 84116,2 97416,9 127502,4 97474,0 98482,3 170342,8 157528,8
Російська Федерація 4192,3 52095,5 47579,2 38195,7 16743,8 16409,7 68120,2 84887,5
Панама 2000,0 5,0 43039,0 43039,0 46127,0 46833,0 18949,0
В’єтнам 22962,3 23108,7 16308,7 16385,6 17003,4 16822,3
Іспанія 13834,9 13834,9
Китай, CAP Гонконг 469,1 469,1 5400,0 5400,0
Швейцарія 8036,8 8099,7 7887,7 7415,8 6998,5 6567,8 6487,8 3345,7
Кіпр 2358,8 2360,8 2360,8 2360,8 2358,8 2358,8 2358,8
Греція 622,6 622,6 1569,8 1598,5 1569,8
Естонія 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0
Грузія 0,0 6099,3 3753,5 4156,6 1489,0 935,6 883,1 838,9
Індія 187,0 173,7 160,4 156,3 833,0 801,9
США 1604,9 1423,8 5299,0 1530,7 1530,7 914,3 700,5 700,5
Австрія 948,2 1617,2 1358,7 1180,0 1256,8 1087,0 695,4 658,8
Інші країни 4371,7 9321,9 4923,7 4618,8 5394,6 4401,3 4494,2 6260,7

Валовий внутрішній продукт у поточних цінах [10, с. 577],GDP at current prices

(млрд екю/євро)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
ЄС 6588,4 6919,9 7288,0 7630,8 8017,5 8523,9 8813,3
Австрія 179,8 182,4 181,6 188,6 196,7 204,8 209,9
Бельгія 211,7 212,7 216,4 224,3 235,5 248,3 256,9
Греція 89,9 98,0 107,1 109,0 118,0 123,0 130,4
Данія 137,8 144,2 149,2 154,1 163,2 173,9 181,4
Ірландія 50,9 57,6 70,6 77,2 89,0 103,5 115,4
Іспанія 446,9 480,5 495,6 525,4 565,5 608,8 648,9
Італія 839,0 971,1 1030,0 1068,9 1108,5 1164,8 1216,6
Люксембург 13,8 14,3 15,6 16,9 18,4 20,6 22,0
Нідерланди 317,3 324,5 332,7 351,6 373,7 401,1 430,3
Німеччина 1880,2 1878,2 1863,5 1916,4 1974,3 2025,5 2063,0
Португалія 82,7 88,6 94,2 100,7 108,2 115,3 121,8
Сполучене Королівство 867,7 936,6 1171,6 1271,1 1368,2 1550,1 1593,2
Фінляндія 98,9 100,5 108,1 115,3 120,5 131,2 135,1
Франція 1188,1 1224,6 1241,1 1297,6 1350,2 1404,8 1454,1
Швеція 183,6 206,3 210,81 213,7 227,6 248,5 234,2
Україна 35,1 44,2 37,1 29,7 34,4 201,9

Резервні активи органів грошово-кредитного регулювання (без золота) [10, с. 604],Reserved assets of monetary authorities (excluding gold)

(в кінці періоду, млрд дол. США)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Австралія 11,29 11,90 14,48 16,85 14,64 21,21 18,12 17,96
Австрія 16,82 18,73 22,86 19,74 22,43 15,12 14,32 12,51
Аргентина 14,33 14,29 18,10 22,32 24,75 26,25 25,15
Бельгія 13,88 16,18 16,95 16,19 18,27 10,94 9,99 11,27
Бразилія 37,07 49,71 58,32 50,83 42,58 34,80 32,49
Данія 9,06 11,02 14,14 19,12 15,26 22,29 15,11
Індія 19,70 17,92 20,17 24,69 27,34 32,67 37,90
Італія 32,27 34,91 45,95 55,74 29,89 22,42 25,57 24,42
Канада 12,29 15,05 20,42 17,82 23,31 28,13 31,92 33,96
Китай 52,91 75,38 107,04 142,76 149,19 157,73 168,28
Корея, Республіка 25,64 32,68 34,04 20,37 51,97 73,99 93,13 102,75
Мексика 5,28 16,85 19,43 28,80 31,80 31,78 35,51

Закінчення табл.

r

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Нідерланди 34,53 33,71 26,77 24,87 21,42 10,10 9,64 9,03
Німеччина 77,36 85,01 83,18 77,59 74,02 61,04 56,89 51,31
Норвегія 19,03 22,52 26,52 23,40 18,61 20,40 20,16 15,49
Польща 5,84 14,77 17,84 20,41 26,43 24,53 26,56 25,65
Російська Федерація 3,98 14,38 11,28 12,89 7,80 8,46 24,26 32,54
Сполучене Королівство 41,01 42,02 39,90 32,32 32,21 35,87 43,89 37,28
США 63,28 74,78 64,04 58,91 70,71 60,50 56,60 57,63
Туреччина 7,17 12,44 16,44 18,66 19,49 23,35 22,49
Угорщина 6,74 11,97 9,72 8,41 9,32 10,95 11,19 10,73
Україна 0,65 1,05 1,96 2,34 0,76 1,05 1,35 2,96
Фінляндія 10,66 10,04 6,92 8,42 9,69 8,21 8,46 7,98
Франція 26,26 26,85 26,80 30,93 44,31 39,70 37,04 31,75
Швеція 23,25 24,05 19,11 10,82 14,10 15,02 14,86
Японія 125,86 183,25 216,65 219,65 215,47 286,92 354,90 395,16

Золоті запаси органів грошово-кредитного регулювання [10, с. 605],Gold reserves of monetary authorities

(в кінці періоду, млн тройських унцій)

< /tr>

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Австралія 7,90 7,90 7,90 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56
Австрія 18,34 11,99 10,75 7,87 9,64 13,10 12,14 11,17
Аргентина 4,37 4,37 4,37 0,36 0,36 0,34 0,02 0,02
Бельгія 25,04 20,54 15,32 15,32 9,52 8,30 8,30 8,30
Бразилія 3,71 4,58 3,69 3,03 4,60 3,17 1,89 1,0
Данія 1,63 1,65 1,66 1,69 2,14 2,14 2,14 2,14
Індія 11,80 12,78 12,78 12,74 11,49 11,50 11,50 11,50
Італія 66,67 66,67 66,67 66,67 83,36 78,83 78,83 78,83
Канада 3,89 3,41 3,09 3,09 2,49 1,81 1,18 1,05
Китай 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70
Корея, Республіка 0,33 0,33 0,33 0,34 0,44 0,44 0,44 0,44
Мексика 0,43 0,51 0,26 0,19 0,22 0,16 0,25 0,23

Закінчення табл.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Нідерланди 34,77 34,77 34,77 27,07 33,83 31,57 29,32 28,44
Німеччина 95,18 95,18 95,18 95,18 118,98 111,52 111,52 111,13
Норвегія 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18
Польща 0,47 0,47 0,47 0,90 3,31 3,31 3,31 3,31
Російська Федерація 8,42< /p> 9,41 13,49 16,30 14,74 13,33 12,36 13,60
Сполучене Королівство 18,44 18,43 18,43 18,42 23,00 20,55 15,67 11,42
США 261,73 261,70 261,66 216,64 261,61 261,67 261,61 262,00
Туреччина 3,82 3,75 3,75 3,75 3,75 3,74 3,74 3,74
Угорщина 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Україна 00,4 0,05 0,03 0,06 0,11 0,16 0,45 0,48
Фінляндія 2,00 1,60 1,60 1,60 2,00 1,58 1,58 1,58
Франція 81,85 81,85 81,85 81,89 102,37 97,24 97,25 97,25
Швеція 6,07 4,70 4,70 4,72 4,72 5,96 5,96 5,96
Японія 24,23 4,23 24,23 24,23 24,23 24,23 24,55 24,60

ДИНАМІКА ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ*6 [12, с. 350—351]

*6: {За даними НБУ.}

(млн дол. США)

Статті платіжного балансу 1995 1996 1997 1998 1999
Рахунок поточних операцій –1152 –1185 –1335 –1296 834
Баланс товарів та послуг –1190 –1122 –1536 –1207 997
Експорт товарів та послуг 17 090 20 346 20 355 17 621 16 234
Імпорт товарів та послуг –18 280 –21 468 –21 891 –18 828 –15 237
Баланс товарів –2 702 –4 296 –4 205 –2 584 –482
Експорт товарів 14 244 15 547 15 418 13 699 12 463
Імпорт товарів –16 946 –19 843 –19 623 –16 283 –12 945
Баланс послуг 1512 3174 2669 1377 1479
Експорт послуг 2846 4799 4937 3922 3771
Транспорт: 2152 4033 4029 3222 3073
залізничний 103 307 429 392 346
морський 617 631 510 451 461
повітряний 115 140 182 218 219
інший 1317 2955 2908 2161 2047
Подорожі 191 230 270 315 327
Будівельні послуги 31 42 50 41 34
Фінансові послуги 76 26 33 23 19
Послуги зв’язку 176 125 114 102 99
Інші послуги 220 343 441 219 219
Імпорт послуг –1334 –1625 –2268 –2545 –2292
Транспорт: –454 –424 –476 –487 –358
залізничний –100 –133 –203 –202 –132
морський –110 –137 –91 –94 –70
повітряний –52 –118 –136 –126 –108
інший –192 –36 –46 –65 –48

Продовження табл.

Статті платіжного балансу 1995 1996 1997 1998 1999
Подорожі –210 –308 –305 –340 –364
Будівельні послуги –36 –109 –192 –196 –243
Фінансові послуги –98 –42 –80 –90 –83
Послуги зв’язку –212 –119 –115 –131 –117
Інші послуги –324 –623 –1100 –1301 –1127
Доходи (сальдо) –434 –572 –644 –871 –869
надходження 247 103 158 122 98
виплати –681 –675 –802 –993 –967
Поточні трансферти (сальдо) 472 509 845 782 706
надходження 557 619 942 868 754
виплати –85 –110 –97 –86 –48
Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій 878 946 2120 2106 120
Рахунок операцій із капіталом 6 5 0 –3 –10
Капітальні трансферти 6 5 0 –3 –10
Фінансовий рахунок 872 941 2120 2109 130
Прямі інвестиції 257 526 581 747 489
в Україну 267 521 623 743 496
з України –10 5 –42 4 –7
Портфельні інвестиції 4 198 1603 47 62
зарубіжні цінні папери –12 –1 –2 –2 –1173
вітчизняні цінні папери 16 199 1605 49 –138
Інші інвестиції 1099 1090 319 –9 –1
Активи –1574 –821 –1583 –1321 440
Кредити короткострокові 12 –159 –319 –12 153
Дебіторська заборгованість –202 –415 154 –210 –152
Інший короткостроковий капітал –1044 –498 –710 –1065 –1334
Валюта й депозити –340 251 –708 –34 –112
Пасиви 2673 1911 1902 1312 1302
Середньострокові та довгострокові кредити 3506 1140 1025 130 –14 348

Закінчення табл.

Статті платіжного балансу 1995 1996 1997 1998 1999
гарантовані 3474 1037 766 –63 48
одержані 4491 1745 1635 1161 1182
погашені (графік) –1 017 –708 –869 –1224 –1134
негарантовані 32 103 259 193 –191
одержані 70 206 315 630 623
погашені (графік) –38 –103 –56 –437 –814
Кредити короткострокові 220 193 –40 –173 70
Кредиторська заборгованість 614 131 865 1516 1155
Інший короткостроковий капітал –2171 75 63 –70 225
Валюта й депозити 504 372 –11 –91 –5
Резервні активи –488 –873 –383 1324 –283
Валюта й депозити –446 –916 –507 1432 –395
Спеціальні права запозичення 17 94 –5 –108 112
Цінні папери –59 –51 129 0 0
Помилки та недогляди 274 239 –785 –810 –954
Баланс 0 0 0 0 0

МІЖНАРОДНА ЛІКВІДНІСТЬ УКРАЇНИ [12, с. 355]

(млн дол. США, у кінці періоду)

1994 1995 1996 1997 1998 1999
Загальна сума резервів, за винятком золота

СДР

Резервна позиція у Фонді

Іноземна валюта

650,7

180,6

470,1

1050,6

144,3

906,3

1960,0

67,2

1892,8

2341,1

71,1

2270,0

761,3

182,4

578,9

1046,4

65,7

980,7

Золото (млн тройських унцій) 0,0360 0,0470 0,0316 0,0613 0,1100 0,1624
Золото (за національною оцінкою) 13,7 18,3 11,6 17,7 31,6 47,2
Органи грошово-кредитногорегулювання:

інші активи

4,3 2,5 2,3 0,0 235,9 104,9
Органи грошово-кредитного регулювання:

інші пасиви

7,3 22,1 36,6 67,6 175,6 172,4
Депозитні банки

активи

пасиви

1406,3

724,8

1044,3

302,0

942,1

344,4

963,1

949,9

906,8

507,2

849,2

338,7

Література

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради. — 2001. —№ 5—6. — Ст. 30 (зі змінами, внесеними ВРУ від 10 січ. 2002 р. № 2922-ІІІ).

2. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лют. 1993 р. № 15—93 // Відомості Верховної Ради. — 1993. — № 17. — Ст. 184.

3. Про порядок регулювання та аналізу діяльності комерційних банків: Інструкція, затв. постановою Правління Національного банку України від 14 квіт. 1998 р. № 141.

4. Правила випуску та обігу валютних деривативів: Затв. постановою Правління Національного банку України від 7 лип. 1997 р. № 216.

5. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України: Затв. постановою Правління Національного банку України від 18 берез. 1999 р. № 127 (зі змінами та доповненнями, унесеними постановами Правління Національного банку України від 24 берез. 1999 р. № 139 та від 15 верес. 1999 р. № 456).

6. Порядок купівлі фізичними особами-резидентами іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України: Затв. постановою Правління Національного банку України від 23 верес. 1996 р. № 245.

7. Положення про порядок застосування ст. 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лют. 1993 р. № 15—93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»: Затв. постановою Правління Національного банку України від 4 лип. 1997 р. № 212.

8. Про впорядкування операцій на міжбанківському валютному ринку України: Постанова НБУ від 16 квіт. 2002 р. № 140.

9. Про внесення змін та доповнень до Положення про валютний контроль: Постанови НБУ від 14 берез. 2001 р. № 106 та від 19 груд. 2001 р. № 530 .

10. Статистичний щорічник України за 2001 рік / За ред. О. Г. Осауленка. — К.: Техніка, 2002. — 644 с.

11. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. — 2-ге вид., перероб. й допов. — К.: Знання: КОО, 1999. — 305 с.

12. Гальчинський А. Теорія грошей: Навч. посібник. — К.: Основи, 2001. — С. 263—309, 358—411.

13. Мозговой О. Н. Фондовый рынок Украины. — К.: Феникс, 1997. — С. 177—206.

14. Правове регулювання кредитних відносин в Україні: Зб. нормат. актів. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 416 с.

15. Україна та світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, А. С. Гальчинський та ін. — К.: Либідь, 2002. — 470 с.

16. Фінансові санкції за законодавством України: Зб. нормат. актів / Відп. ред. В. С. Ковальський. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 416 с.

План семінарських занять

1. Національна система валютного регулювання та контролю.

2. Еволюція розвитку валютного ринку України.

3. Оцінка позицій платіжного балансу України.

4. Міжнародне кредитування та фінансування України.

5. Інвестиції та Україна.

6. Зовнішній борг України в системі світової заборгованості.

7. Проблеми участі України в міжнародних фінансових інститутах.

Запитання для перевірки знань

1. Які можливості для роботи на фінансових ринках відкриті перед резидентами та нерезидентами України?

2. Які ви знаєте етапи розвитку валютного ринку України?

3. Визначте сальдо платіжного балансу України за останні роки.

4. Які інститути та в яких розмірах кредитують та фінансують Україну?

5. Оцініть динаміку інвестицій резидентів та нерезидентів.

6. Визначте структуру зовнішнього боргу України.

7. Оцініть динаміку зовнішньої заборгованості України.

8. Назвіть проблеми участі України в міжнародних фінансових інститутах.

Самостійна робота студентів

Студентам пропонується підготувати реферати та зробити на їхній основі доповіді за такими темами:

1. Система валютного регулювання та контролю України.

2. Міжнародне кредитування та фінансування України

3. Інвестиції резидентів та нерезидентів.

4. Зовнішній борг України в системі світової заборгованості.

5. Проблеми участі України в міжнародних фінансових інститутах.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Міжнародні фінанси (Петрашко Л. П.)