Головна Головна -> Підручники -> Підручник Місцеві фінанси (Гапонюк М. А., Яцюта В. П.) скачати онлайн-> 2.3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

2.3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1. Місцеві фінанси в складі

фінансової системи України

1. Місцеві фінанси — складова загальнодержавних фінансів.

2. Склад місцевих фінансів.

3. Фінансова політика і роль місцевих органів влади в її реалізації.

4. Проблеми становлення і розвитку місцевих фінансів в Україні.

Література: 14; 15; 25; 29; 49; 52.

Тема 2. Місцеві бюджети — визначальна

ланка місцевих фінансів

 1. Місцеві бюджети, як система фінансових відносин.
 2. Структура місцевих бюджетів та їх види.
 3. Принципи формування місцевих бюджетів.
 4. Організація бюджетного процесу на місцевому рівні.

Література: 16; 23; 44; 46; 70; 74.

Тема 3. Фінансо ві ресурси місцевого самоврядування

 1. Поняття місцевих фінансових ресурсів, їх склад та струк­­тура.
 2. Особливості формування доходів місцевих бюджетів.
 3. Характеристика складу доходів місцевих бюджетів.
 4. Місцеві податки і збори, їх роль у формуванні доходів місцевих бюджетів.
 5. Умови формування та основні напрями використання позабюджетних фондів.
 6. Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кре­дитних відносинах.

Література: 9; 26; 29; 52; 53; 64; 102.

Тема 4. Планування і порядок фінансування

видатків місцевих бюджетів

 1. Фінансове планування, особливості складання фінансових планів у бюджетній та виробничій сферах.
 2. Склад та структура видатків місцевих бюджетів.
 3. Фінансування власних та делегованих державою повноважень.
 4. Основи кошторисного фінансування.

Література: 24; 40; 46; 52; 62; 74.

Тема 5. Міжбюджетні відносини, їх складові

 1. Сутність міжбюджетних відносин в Україні.
 2. Сфера дії міжбюджетних відносин.
 3. Інструменти бюджетного регулювання в Україні. Їх особли­вості.
 4. Суперечності в побудові взаємовідносин місцевих бюдже­тів з Державним бюджетом.
 5. Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні.

Література: 5; 6; 10; 11; 46; 54; 77; 99; 100.

Тема 6. Управління фінансами та фінансовий контроль

на регіональному рівні

 1. Роль місцевих органів влади в управлінні фінансами та їх участь у бюджетному процесі.
 2. Система касового виконання бюджету.
 3. Організація фінансового контролю на місцевому рівні.

Література: 12; 20; 24; 40; 44; 45; 52; 58; 66; 91.

Тема 7. Фінансове забезпечення підприємств

комунальної власності

 1. Фінанси підприємств комунальної форми власності — складова місцевих фінансів.
 2. Склад та структура доходів підприємств комунальної форми власності.
 3. Склад та структура видатків підприємств комунальної фор­ми власності.
 4. Прибуток підприємств комунальної форми власності та його розподіл.
 5. Оборотні кошти підприємств комунальної форми власності та особливості їх організації.
 6. Система показників оцінки фінансового стану підприємств комунальної форми власності.

Література: 31; 34; 38; 39; 40.

Тема 8. Основи організації фінансів місцевих

органів влади в зарубіжних країнах

 1. Принципи організації місцевих фінансів у зарубіжних країнах.
 2. Моделі міжбюджетних відносин, які використовуються у світовій практиці.
 3. «Вертикальне» та «горизонтальне» вирівнювання бюджетної забезпеченості в зарубіжних країнах.
 4. Бюджетні трансферти в системі взаємодії різних рівнів влади.
 5. Застосування світового досвіду організації місцевих фінан­сів в Україні.

Література: 2; 11; 25; 52; 60; 79; 84; 97; 100.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Місцеві фінанси (Гапонюк М. А., Яцюта В. П.)