Головна Головна -> Підручники -> Підручник Фінанси зарубіжних корпорацій - (Суторміна В.М., Федосов В.М.) скачати онлайн-> КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ ЗАРУБІЖНИХ КОРПОРАЦІЙ» У ПРОЦЕСІ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ ЗАРУБІЖНИХ КОРПОРАЦІЙ» У ПРОЦЕСІ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


Навчальна програма дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» включає одинадцять тем. Поточний контроль вивчення дисципліни здійснюється в три етапи, кожний з яких охоплює пев­ну частину курсу.

Перший етап. Розв’язання кейса 1 і його захист. У завдання входять 1, 2 і 3 теми курсу. Студентам пропонуються два варіанти кейса 1 (своє завдання вони визначають згідно з порядковим номером у журналі групи). Розв’язання оформлюється у вигляді розрахунково-пояснювальної записки. Після перевірки розрахункової записки відбувається захист у формі відповідей на три запитання, вибрані викладачем з питань, запропонованих студентам на першому практичному занятті. Оцінювання проводиться за системою «зараховано» — «не зараховано». Щоб дістати позитивний результат, студент має без суттєвих помилок розв’язати завдання кейса та відповісти щонайменше на два запитання викладача.

Другий етап. Розв’язання кейса 2 та його захист. Завдання включає 4 тему курсу. Студентам пропонуються два варіанти кейса 2 (своє завдання вони визначають згідно з порядковим номером у журналі групи). Розв’язання оформлюється у вигляді розрахунково-пояснювальної записки. Після перевірки розрахункової записки відбувається захист у формі відповідей на три запитання викладача. Оцінювання проводиться за системою «зараховано» — «не зараховано». Щоб дістати позитивний результат, студент має без суттєвих помилок розв’язати завдання кейса та відповісти щонайменше на два запитання викладача.

Третій етап. Контрольна робота за 1—8 темами курсу. Тривалість контрольної роботи 2 акад. години. Завдання становлять два теоретичні питання та три задачі (один із 7-ми варіантів білетів). Оцінювання проводиться за системою «зараховано» — «не зараховано». Щоб здобути позитивний результат, студент має розв’язати щонайменше дві задачі та висвітлити одне теоретичне питання.

До екзаменаційної сесії не допускаються студенти, що не виконали завдання хоча б одного з обов’язкових етапів поточного контролю з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій». Екзаменаційний білет охоплює всю програму курсу і включає 10 питань: 1—4 питання — теоретичні; 5 і 6 — тестові завдання; 7—9 — практичні задачі; 10 — ситуація.

Кожне окреме питання оцінюється за шкалою 10, 5, 0 балів. Робота загалом оцінюється за 100-бальною системою з подальшим переведенням у традиційну 4-бальну:

відмінно — 85—100 балів;

добре — 65—80 балів;

задовільно — 50—60 балів;

незадовільно — менше 50 балів.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Фінанси зарубіжних корпорацій - (Суторміна В.М., Федосов В.М.)