Головна Головна -> Підручники -> Підручник Фінанси (Романенко О.Р., Огород­ник С.Я.) скачати онлайн-> 3.3. Підготовка міні-лекцій з проблемних питань

3.3. Підготовка міні-лекцій з проблемних питань


Міні-лекція — це доповідь протягом 8—10 хвилин. Доповідь складається з:

аналізу економічної проблеми, явища чи суперечності, які безпосередньо стосуються курсу «Фінанси»;

висновку.

Аналіз проблеми містить виклад суті явища, поточного стану справ та його оцінку. Особливістю опису є те, що в ньому не потрібно наводити навчальний матеріал, який студенти окремо ви­вчають на семінарських заняттях (визначення термінів, переліки функцій, класифікацій чи принципів тощо), крім випадків, коли у визначеннях чи класифікаціях і міститься проблема, що є темою міні-лекції. Аналіз проблеми займає до 6-ти хвилин міні-лекції.

Висновок містить (якщо можливо) пропозиції щодо вирішення проблеми. У ньому доповідач використовує як власне обґрунтування проблеми, так і думку фахівців.

Критеріями оцінки міні-лекції є її змістовність, структурованість, зрозумілість і лаконічність.

Питання для міні-лекції студент може вибрати з нижчезазначеного переліку (узгодивши з викладачем) або запропонувати власну тему, також узгодивши її з викладачем.

Письмове оформлення міні-лекції не обов’язкове. Під час доповіді можна користуватися зібраними матеріалами.

Питання для міні-лекцій

1. Дискусійні питання сутності фінансів.

2. Функції фінансів. Точки зору з цього питання вчених у галузі фінансів. Аналіз різних тверджень щодо функцій фінансів і позицій функціонування фінансових відносин в умовах ринкової економіки.

3. Фінансова стабілізація. Ознаки фінансової стабілізації на макро- і мікрорівнях економіки.

4. Фінансові аспекти приватизації державної власності у промисловості, сільському господарстві; комунальної власності. Проблеми купівлі-продажу землі в системі земельних відносин у зв’язку зі створенням приватних орендних підприємств. Можливий стан фінансів Україні за різних варіантів вирішення цієї проблеми.

5. Фінансова політика України на сучасному етапі економічного розвитку. Проблеми організації фінансових відносин у період переходу до ринкової економіки. Негативні явища у фінансовій політиці України, причини їх виникнення і можливі варіанти дій щодо їх недопущення в умовах ринкової трансформаційної економіки.

6. Наукові основи побудови податкової системи держави. Чи враховані податкові концепції видатних економістів світу під час побудови податкової системи України на сучасному етапі? Податкова гіпотеза А. Лаффера та її відображення у податковій системі України.

7. Бюджетний устрій і бюджетна система України на сучасному етапі. Оцінка можливих підходів до вирішення питання про підвищення ролі й значення бюджетних відносин у зміцненні економічної самостійності адміністративно-територіальних формувань.

8. Бюджетний процес. Шляхи визначення економічно обґрунтованих основ організації бюджетного процесу та реалізації загальних науково обґрунтованих принципів складання, розгляду проектів бюджетів та їх затвердження та виконання.

9. Державний кредит. Проблеми внутрішнього і зовнішнього боргу. Можливі варіанти вирішення питання компенсації населенню України знецінених заощаджень в установах Ощадбанку, Укрдержстраху та за майновими облігаціями.

10. Проблема незаконно вивезених з України вітчизняних капіталів, які містяться на рахунках банків західних країн. Можливі варіанти повернення цих капіталів і використання їх для інвестування власного виробництва в Україні.

11. Фінансовий ринок України. Можливі варіанти шляхів прискорення формування ринку цінних паперів і підвищення його ролі в регулюванні ринкових відносин.

12. Дискусії щодо співпраці України з міжнародними фінансовими інституціями при отриманні зарубіжних кредитів.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Фінанси (Романенко О.Р., Огород­ник С.Я.)