Головна Головна -> Підручники -> Підручник Фінанси (Романенко О.Р., Огород­ник С.Я.) скачати онлайн-> 4. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ ТА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ 4.1. Тематика курсових робіт

4. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ ТА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ 4.1. Тематика курсових робіт


1. Сутність і об’єктивна необхідність фінансів.

2. Вплив фінансів на суспільне виробництво.

3. Роль фінансів у розвитку соціальної сфери.

4. Структурна перебудова народного господарства України і роль фінансів у її забезпеченні.

5. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин.

6. Проблеми оздоровлення фінансів України в період переходу до ринкової економіки.

7. Фінансове регулювання підприємницької діяльності.

8. Фінансова система України і перспективи її розвитку.

9. Фінансові аспекти приватизації загальнодержавної власності.

10. Вплив фінансів на ресурсозбереження.

11. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств.

12. Баланс фінансових ресурсів і витрат держави.

13. Фінансове планування на підприємствах в умовах ринку.

14. Територіальне фінансове планування і проблеми його вдосконалення.

15. Фінанси державних підприємств.

16. Фінанси орендних підприємств.

17. Фінанси акціонерних товариств.

18. Фінансові проблеми розвитку спільних підприємств.

19. Формування і використання прибутку підприємств (у розрізі окремих галузей).

20. Фінансовий контроль і його роль у забезпеченні фінансової дисципліни.

21. Фінансовий аудит в умовах ринку.

22. Податкова система України, її становлення і розвиток.

23. Податкова політика України і проблеми її вдосконалення.

24. Прибуткове оподаткування громадян.

25. Організація фінансів в некомерційній сфері (в розрізі окремих видів суспільної діяльності: освіта, культура, охорона здоров’я, соціальне забезпечення, державне управління).

26. Державний кредит і його роль у формуванні фінансових ресурсів держави.

27. Пенсійний фонд, його формування і використання.

28. Фінансові проблеми медичного страхування.

29. Соціальне страхування в системі ринкових відносин.

30. Формування і використання фонду соціального захисту населення.

31. Фінансовий ринок і його роль у ринковій економіці.

32. Фінансові резерви та їх значення в розвитку економіки.

33. Фондовий ринок України і перспективи його розвитку.

34. Державні і суспільні фонди цільового призначення.

35. Фінансова політика України на сучасному етапі.

36. Податкова служба і шляхи удосконалення її діяльності.

37. Податок на додану вартість.

38. Податок на прибуток підприємств.

39. Платежі за ресурси.

40. Місцеві податки і збори, їх роль у формуванні місцевих бюджетів.

41. Прямі податки з населення.

42. Бюджет України: актуальні проблеми.

43. Роль бюджету в економічному і соціальному розвитку держави.

44. Роль державного бюджету у формуванні і використанні фінансових ресурсів держави.

45. Бюджетний процес і проблеми його удосконалення.

46. Бюджетний дефіцит.

47. Бюджетне фінансування соціально-економічної інфраструктури регіону.

48. Фінансове забезпечення місцевого господарства.

49. Доходи державного бюджету (місцевого бюджету).

50. Непрямі податки з підприємств.

51. Фінансові ресурси підприємств, їх формування і використання в умовах ринкових відносин.

52. Страховий ринок, його становлення і розвиток в Україні.

53. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності.

54. Особисте страхування і його розвиток в Україні.

55. Майнове страхування в умовах ринку.

56. Державна фінансова політика у сфері малого підприємництва.

57. Фінансування соціального захисту населення.

58. Фінансові методи регулювання економіки.

59. Фінансова стабілізація: суть, заходи, проблеми.

60. Бюджетна система і міжбюджетні відносини.

61. Фінансування інноваційних проектів.

62. Фінансові аспекти стимулювання праці.

63. Видатки Державного бюджету України.

64. Видатки місцевого бюджету.

65. Фінансові проблеми місцевих органів влади.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Фінанси (Романенко О.Р., Огород­ник С.Я.)