Головна Головна -> Підручники -> Підручник Фінанси (Романенко О.Р., Огород­ник С.Я.) скачати онлайн-> 4. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ ТА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ 4.1. Тематика курсових робіт

4. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ ТА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ 4.1. Тематика курсових робіт


1. Сутність і об’єктивна необхідність фінансів.

2. Вплив фінансів на суспільне виробництво.

3. Роль фінансів у розвитку соціальної сфери.

4. Структурна перебудова народного господарства України і роль фінансів у її забезпеченні.

5. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин.

6. Проблеми оздоровлення фінансів України в період переходу до ринкової економіки.

7. Фінансове регулювання підприємницької діяльності.

8. Фінансова система України і перспективи її розвитку.

9. Фінансові аспекти приватизації загальнодержавної власності.

10. Вплив фінансів на ресурсозбереження.

11. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств.

12. Баланс фінансових ресурсів і витрат держави.

13. Фінансове планування на підприємствах в умовах ринку.

14. Територіальне фінансове планування і проблеми його вдосконалення.

15. Фінанси державних підприємств.

16. Фінанси орендних підприємств.

17. Фінанси акціонерних товариств.

18. Фінансові проблеми розвитку спільних підприємств.

19. Формування і використання прибутку підприємств (у розрізі окремих галузей).

20. Фінансовий контроль і його роль у забезпеченні фінансової дисципліни.

21. Фінансовий аудит в умовах ринку.

22. Податкова система України, її становлення і розвиток.

23. Податкова політика України і проблеми її вдосконалення.

24. Прибуткове оподаткування громадян.

25. Організація фінансів в некомерційній сфері (в розрізі окремих видів суспільної діяльності: освіта, культура, охорона здоров’я, соціальне забезпечення, державне управління).

26. Державний кредит і його роль у формуванні фінансових ресурсів держави.

27. Пенсійний фонд, його формування і використання.

28. Фінансові проблеми медичного страхування.

29. Соціальне страхування в системі ринкових відносин.

30. Формування і використання фонду соціального захисту населення.

31. Фінансовий ринок і його роль у ринковій економіці.

32. Фінансові резерви та їх значення в розвитку економіки.

33. Фондовий ринок України і перспективи його розвитку.

34. Державні і суспільні фонди цільового призначення.

35. Фінансова політика України на сучасному етапі.

36. Податкова служба і шляхи удосконалення її діяльності.

37. Податок на додану вартість.

38. Податок на прибуток підприємств.

39. Платежі за ресурси.

40. Місцеві податки і збори, їх роль у формуванні місцевих бюджетів.

41. Прямі податки з населення.

42. Бюджет України: актуальні проблеми.

43. Роль бюджету в економічному і соціальному розвитку держави.

44. Роль державного бюджету у формуванні і використанні фінансових ресурсів держави.

45. Бюджетний процес і проблеми його удосконалення.

46. Бюджетний дефіцит.

47. Бюджетне фінансування соціально-економічної інфраструктури регіону.

48. Фінансове забезпечення місцевого господарства.

49. Доходи державного бюджету (місцевого бюджету).

50. Непрямі податки з підприємств.

51. Фінансові ресурси підприємств, їх формування і використання в умовах ринкових відносин.

52. Страховий ринок, його становлення і розвиток в Україні.

53. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності.

54. Особисте страхування і його розвиток в Україні.

55. Майнове страхування в умовах ринку.

56. Державна фінансова політика у сфері малого підприємництва.

57. Фінансування соціального захисту населення.

58. Фінансові методи регулювання економіки.

59. Фінансова стабілізація: суть, заходи, проблеми.

60. Бюджетна система і міжбюджетні відносини.

61. Фінансування інноваційних проектів.

62. Фінансові аспекти стимулювання праці.

63. Видатки Державного бюджету України.

64. Видатки місцевого бюджету.

65. Фінансові проблеми місцевих органів влади.


Загрузка...

Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Фінанси (Романенко О.Р., Огород­ник С.Я.)