3.1. Реформування бюджетної системи


Ключовим напрямом у реструктуризації державного фінансового господарства є реформування бюджетної системи. Воно передбачає:

трансформацію ролі і місця бюджету у фінансовій та економічній системах держави;

удосконалення складу доходів і видатків бюджету, оптимізацію їх структури, перехід на нові методи і форми мобілізації доходів та фінансування видатків;

мінімізацію розмірів бюджетного дефіциту й оптимізацію джерел його фінансування;

модернізацію бюджетної системи на основі нових принципів її побудови, реформу міжбюджетних взаємовідносин;

підвищення рівня бюджетного менеджменту, упорядкування бюджетного процесу, упровадження сучасних бюджетних технологій.

На відміну від фінансів підприємств, що загалом уже функціонують на ринкових засадах, трансформація у сфері державного фінансового господарства, у тому числі реформування бюджетної системи, по суті, тільки починається і має характер дуже повільних перетворень. І хоча це, як зазначено вище, об’єктивне явище, а в цілому за роки незалежності зроблено доволі багато, бюджетні реформи все ж відстають від вимог часу. Проаналізуємо їх за виділеними напрямами.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями (Федосов В., Опарін В.)