Хозари


На початку VII ст. хозари, народ тюркського походження, прийшли з Азії й заснували велику державу — каганат, яка у VIII ст., під час найбільшої могутности, сягала до Десни, Дніпра та Дагестану. Хозари підкорили багато племен: аланів, які жили по Сіверському Дінцю, слов’янські племена, радимичів, в’ятичів, полян та сіверян. Вони накладали данину й не втручалися в життя підкорених. Хозари поєднували кочовий побут з осілими, мали хліборобство, скотарство, але здебільшого брали участь у торгівлі широкого майї-табу. Після розгрому держави західніх тюрків, що лежала в Семиріччі та Фергані і служила головним посередником у торгівлі Китаю з Чорномор’ям, це посередництво перебрали хозари. Вони торгували з арабським халіфатом, Скандинавією. Хозари заволоділи місцевістю, де сходилися торговельні шляхи з різних країв. Головною артерією служив Волзький шлях, що сполучав Арабський халіфат із фінськими землями, зо Скандинавією. Хозари перебували в постійних стосунках з кавказькими народами, з Візантією, — то ворожих, то мирних. У VIII ст. бували випадки шлюбів між візантійськими цісарями та хозарськими каганами, а цісар Лев IV був сином хозарської принцеси. Хозари втягнули підвладні їм українські племена в орбіту торговельних стосунків з усім тодішнім світом. Але, крім торговельних справ, вони мали й інший ще великий вплив. У хозарському каганата ширилися вільно всі релігії: і юдейство, і мусульманство, і християнство, — і з цього погляду вони теж відіграли виз-вачну ролю в поширенні християнства иа Україні.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Історія України - Полонська Василенко Наталія: Том 1