Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківські операції (Стойко О.Я.) скачати онлайн-> 5. Способи нарахування відсотків за кредитами

5. Способи нарахування відсотків за кредитами


Кредити можуть видаватись на основі простих і складних процентних ставок. У банківській практиці прийнято  видавати кредити  строком на 1 рік за простими процентними ставками, а строком більше 1 року – за складними процентними ставками.

Суму кредиту разом з відсотками обчислюють за формулою:

де:       КВ – сума кредиту з відсотками;

СК – початкова сума кредиту;

к   – річна відсоткова ставка;

n   – кількість днів розрахункового періоду;

Т   – максимальна кількість днів у році за умовами договору.

Суму відсотків можна обрахувати за такою формулою:

,

де:       СВ – сума  відсотків;

СK –  сума кредиту;

k   –  річна відсоткова ставка;

n   –  кількість днів нарахування;

T   –  максимальна кількість днів у році за умовами договору.

Для визначення кількості днів для розрахунку процентів викорис­товуються  такі методи:

1. Метод (факт/факт), при якому береться фактична кількість днів у місяці та році.

2. Метод (факт/360), при якому береться фактична кількість днів у місяці, але умовно в році – 360 днів.

3.Метод (30/360), при якому береться умовна кількість днів у місяці та році.

При розрахунку процентів враховується перший день і не враховується останній день договору.

Якщо термін кредиту перевищує 1 рік, використовуються тільки складні процентні ставки (якщо інше спеціально не обумовлено). Нарахування складних відсотків означає, що нараховані відсотки добавляються до основної суми боргу і на них в свою чергу нараховуються відсотки.                        Для цього застосовується така формула:

,

де:       МВ – нарощена сума кредиту, тобто сума кредиту разом з капіталізованими відсотками;

CK – початкова сума кредиту;

К   – річних відсоткова ставка;

n   – кількість років.

На практиці складний процент нараховується частіше, ніж один раз на рік. Якщо m є кількість разів нарахування складного процента, то майбутню вартість можна обрахувати за формулою:

,

де:       МВ – нарощена сума кредиту, тобто сума кредиту разом з нара­хованими відсотками;

СК – початкова сума кредиту;

К   – річних відсоткова ставка;

n    – кількість років;

m    – кількість разів нарахування складного відсотка протягом року.

Інколи виникає необхідність не тільки у визначенні майбутньої вартості, але і в зворотній дії, тобто в обчисленні початкової суми, виходячи із відомої її вартості в майбутній момент часу. Процес обрахунку початкової вартості інвестицій, на яку вже нараховані складні проценти, називається дисконтуванням. Отже, теперішня вартість майбутніх доходів – це просто зворотне значення майбутньої вартості, визначеної з допомогою складного процента.

Якщо   , то     ,

де:                   ТВ – теперішня вартість майбутнього доходу;

МВ- майбутній дохід;

К   – процент або дисконтна ставка, річних;

n   – кількість років або періодів.

Приклад: Теперішня вартість 1000 грн., які будуть одержані через 2 роки при ринковій ставці 5% річних, визначається так:

Якщо вкладення приносять дохід, який поступає у вигляді серії декількох однакових по розміру виплат протягом рівних проміжків часу, то така серія виплат називається анюїтетом. Кожна виплата в рамках анюїтету може бути знову інвестована, з тим щоб на неї нараховувались складні проценти.

Формула визначення майбутньої вартості анюїтету така:

,

де:       МВА – майбутня вартість анюїтету на кінець визначеного періоду;

АП    –  анюїтетні платежі;

К      –  річна ставка процента;

n       – кількість років або періодів.

По аналогії із сказаним вище можна вивести рівняння, яке дозволить розрахувати теперішню вартість анюїтету, що базується на виплаті  n  раз серії різноманітних платежів:

,

де        ТВА – теперішня вартість анюїтету;

АП   –  анюїтетні платежі;

К     –  річна ставка дисконту;

n     –  кількість років або періодів.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківські операції (Стойко О.Я.)