Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківські операції (Стойко О.Я.) скачати онлайн-> 5. Посередницькі, консультаційні, гарантійні та інші види послуг

5. Посередницькі, консультаційні, гарантійні та інші види послуг


Посередницькі послуги – це послуги, у наданні яких бере участь третя сторона, що виступає посередником між замовником і виконавцем. Серед посередницьких послуг, що надаються комерційними банками, найбільш поширеними є: посередництво в отриманні клієнтом позички, посередництво в операціях з цінними паперами, валютою, майном. Перший вид послуг надається банком тоді, коли банк неспроможний задовольнити кредитну заявку клієнта. Така ситуація може виникнути у випадку перевищення потрібної суми над встановленим лімітом кредитування. Посередницькі послуги в операціях з цінними паперами, валютою, майном здійснюються на основі доручення від клієнта.

Гарантійні послуги полягають у зобов’язанні банку виплатити суму боргу свого клієнта, якщо останній не зможе (не захоче) виконати свої зобов’язання. До цієї групи операцій належать: гарантії повернення кредиту, гарантії відшкодування збитків, що випливають з невиконання клієнтом умов контракту. Плата за надання гарантійних послуг – це комісія. Банківські гарантії, особливо відомих своєю платоспроможністю банків, фактично означають доступ клієнта до кредиту.

Консультаційні послуги для клієнтів комерційні банки надають з питань економічного (фінансового) аналізу і бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності, аналізу платоспроможності господарських партнерів клієнта; організації емісії та вторинного обігу цінних паперів; вибору напрямів інвестування коштів тощо. Як правило, цей вид послуг перебуває в тісному контакті з іншими операціями, а саме: кредитними, лізинговими та іншими. Плата за консультацію враховується у складі плати за основний вид операції, що супроводжується консультацією.

Комерційні банки, володіючи сучасними засобами телекомунікацій та електронно-обчислювальної техніки,  завжди мають різноманітну інформацію, що дозволяє їм займатися інформаційною діяльністю, зокрема:

  • · одержанням інформації;
  • · використанням інформації;
  • · поширенням інформації;
  • · зберіганням інформації.

За режимом доступу інформація поділяється на: обмежену та відкриту доступ до якої забезпечується шляхом публікації в офіційних друкованих виданнях).

Основні поняття і терміни для закріплення матеріалу теми:

Лізинг – це форма довгострокової оренди, яка пов’язана з передачею в користування об­лад­нання, транспортних засобів, іншого рухомого і нерухомого майна, при збереженні права власності за орендодавцем на весь термін угоди оренди.

Орендар – особа, яка бере в оренду майно.

Орендодавець – це особа, яка надає майно в оренду.

Факторинг – це купівля банком дебіторських рахунків постачальника на відвантажену продукцію і передача постачальником банку права вимоги платежу з покупця продукції.

Дебіторські рахунки – це рахунки бухгалтерського балансу, на яких обліковуються розрахунки між постачальником та покупцем продукції, що ще не закінчені.

Трастові (довірчі) послуги – це послуги, які банк виконує за дорученням та в інтересах третьої особи.

Посередницькі послуги – це послуги в здійсненні яких бере участь третя сторона, яка виступає посередником між замовником і виконавцем.

Консультаційні послуги – це послуги, які пов’язані з наданням клієнтам різноманітних консультацій.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківські операції (Стойко О.Я.)