Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківські операції (Стойко О.Я.) скачати онлайн-> РОЗДІЛ 9. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ1. Основні аспекти економічного аналізу діяльності банку

РОЗДІЛ 9. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ1. Основні аспекти економічного аналізу діяльності банку


Аналіз діяльності банку є одним з найважливіших напрямів економічної роботи. Без правильної організації аналітичної роботи як на мікрорівні (тобто в окремому банку), так і на макрорівні (у банківській системі в цілому) Національний банк України не зможе визначити:

 • · основні напрями грошово-кредитної політики;
 • · прогнозовану ситуацію на кредитних ринках країни;
 • · висновки про стійкість і надійність банківської системи в цілому;
 • · виконання банками встановлених економічних нормативів.

Основним об’єктом аналізу є комерційна діяльність кожного окремого банку.

Суб’єктами аналізу виступають як самі комерційні банки, так і Національний банк, аудиторські фірми, реальні та потенційні клієнти. У зв’язку з цим виокремлюють різні напрями та критерії аналізу:

 • для акціонера – можливість одержати максимальні дивіденди на вкладений капітал;
 • для підприємства – спроможність банку швидко проводити розрахунки, надавати якісні послуги;
 • для фізичної особи – надійно зберегти свої збереження, захистити їх від інфляції та отримати певну величину доходу.

Разом з тим методика аналізу баланса має бути єдиною для порівняння одержаних результатів. Для цього застосовується загальновідома система рейтингу CAMEL та інші.

Метою аналізу є визначення фінансового стану та результатів діяльності банку, доцільності та перспектив подальшої його діяльності.

Завданнями аналізу є:

 • визначення джерел, якості і стійкості банківських доходів;
 • дотримання всіх вимог щодо ліквідності;
 • підтримання стану адекватності і достатності капіталу;
 • порівняння фінансового стану і результатів діяльності банку з результатами діяльності інших банків;
 • узагальнення результатів аналізу і підготовка рекомендацій для прийняття управлінських рішень, спрямованих на покращення діяльності окремого банку.


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківські операції (Стойко О.Я.)