Головна Головна -> Підручники -> Підручник Рекреаційні ресурси та курортологія скачати онлайн-> РОЗДІЛ 5. КУРОРТОЛОГІЯ

РОЗДІЛ 5. КУРОРТОЛОГІЯ


Наука про курорти розвинулась в міру накопичення знань про цілющі природні фактори – клімат, мінеральні води, лікувальні грязі та ін. – і у зв’язку з розширенням мережі курортів і розвитком курортної справи в цілому.

Сучасна курортологія – медична навчальна дисципліна, яка вивчає лікувальні властивості природних фізичних факторів, характер їх дії на організм людини, можливості їх застосування з лікувальною і профілактичною метою на курортах і поза їх межами, яка розробляє рекомендації для санаторно-курортного лікування і методи застосування курортних факторів при різних захворюваннях. Крім того, до завдань курортології входять пошук і дослідження курортних ресурсів, вивчення потреб населення в санітарно-курортному лікуванні і розробка наукових основ його організації, принципів і нормативів курортного будівництва і благоустрою, включаючи питання санітарної охорони курортів. Розділами курортології є бальнеологія, бальнеотерапія і бальнеотехніка; грязелікування, медична кліматологія і кліматотерапія; окремий розділ вивчає питання організації, планування і будівництва курортів. Курортологія використовує досягнення і методи суміжних наукових дисциплін – загальної кліматології і гідрогеології; фізіології, гігієни та інших наук.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Рекреаційні ресурси та курортологія