Головна Головна -> Підручники -> Підручник Муніципальні інвестиції та кредити (Петкова Л., Проскурін В.) скачати онлайн-> 4.5. Критерії вибору інвестиційних проектів для реалізації на території громади

4.5. Критерії вибору інвестиційних проектів для реалізації на території громади


Серед численних потенційних інвестиційних проектів, що можуть бути запропоновані для реалізації на території громади, або які є досить перспективними з точки зору інвестора, необхідно відібрати першочергові. Така необхідність обумовлена підвищенням ефективності використання бюджетних коштів, якщо останні залучені до інвестиційного проекту, чи доцільністю розвитку певного економічного напряму зусиллями приватного бізнесу з позиції інтересів населення міста. Узагальнені критерії, що можуть стати основою для прийняття вірного управлінського рішення, відображені в таблиці 4.3. Порівняння соціально-економічної ефективності інвестиційних проектів (в даному випадку — трьох), пропонується здійснювати за десятьма критеріями. Остаточне рішення буде прийнято після співставлення остаточного рейтингового результату.

Таблиця 4.3.

Критерії вибору інвестиційних проектів

показники ПРОЕКТИ
№1 №2 №3
1 Кількість створених робочих місць
Ранг
Бал макс.
2 Середня заробітна плата
Ранг
Бал макс.
3 Система оподаткування
Ранг
Бал макс.
4 Сума місцевих податків та зборів
Ранг
Бал макс.
5 Частка реалізації продукції в регіоні
Ранг
Бал макс.
6 Конкурентоспроможність товару (послуги)
Ранг
Бал макс.
7 Мультиплікативний ефект, вплив на економічний розвиток регіону
Ранг
Бал макс.
8 Вплив виробництва на навколишнє середовище
Ранг
Бал макс.
9 Професіоналізм команд виконавців
Ранг
Бал макс.
10 Ділова репутація керівника
Ранг
Бал макс.
Загальний ранг
Сума балів

Пропонований перелік критеріїв є орієнтовним, він може бути змінений чи уточнений за необхідності, виходячи із потреб конкретного міста. Як правило, відбір інвестиційних проектів необхідно здійснювати в ході створення Стратегічного плану міста, багаторічної інвестиційної програми тощо. Для таких випадків функції аналізу та відбору інвестиційних проектів покладаються на спеціально створені робочі групи, які безпосередньо адаптують методику прийняття рішень до потреб конкретної території та експертним методом кваліфіковано добирають параметри оцінювання.

В Україні накопичено певний досвід відбору інвестиційних проектів. Так, в м. Прилуки Чернігівської області в 2005 році було започатковано створення багаторічної інвестиційної програми, яка б дозволила ідентифікувати найактуальніші проблеми муніципального розвитку та визначити послідовність їх фінансування. Зусиллями учасників робочої групи із складу спеціалістів та керівників структурних підрозділів міськвиконкому були розроблені такі критерії оцінки проектів (табл. 4.4).

Таблиця 4.4.

Перелік критеріїв оцінки муніципальних інвестиційних проектів м. Прилуки

Назва Опис
Доступність фінансування Наявність коштів у бюджеті розвитку, можливість отримання кредиту, наявність власних коштів у підприємства, угода з інвестором, рішення про виділення гранту тощо.
Необхідність Актуальність проекту для міста, наскільки терміново потребується його впровадження, ступінь негативних наслідків у випадку, якщо проект не буде реалізований.
Технічна можливість реалізації Наявність обладнання, матеріалів, технології, кадрового забезпечення, дозвільної документації тощо.
Вплив на громаду Наскільки ефективним очікується вплив на кожного мешканця міста результат реалізації проекту, ступінь залучення всіх верств суспільства
Тривалість вигоди Як довго будуть діяти результати реалізації проекту
Економічна ефективність Чистий прибуток, чиста поточна вартість, індекс прибутковості, співвідношення доходів до витрат тощо.
Ступінь підготовки проекту Наявність бізнес-плану, рішення про умови забудови ділянки, дозволу на будівництво, будівельного проекту, технічної концепції, картографічної основи проекту, підтвердження відповідності проекту плану забудови міста, підтвердження права розпорядження земельною ділянкою чи об’єктами.
Термін реалізації Роки, місяці, можливість поетапної реалізації.
Генерація бюджетних надходжень Обсяг щорічних надходжень до бюджету міста, що передбачається в результаті реалізації проекту.
Мультиплікативний ефект Які види економічної діяльності чи підприємства будуть задіяні (розширяться, з’являться нові) в результаті реалізації проекту
Громадське сприйняття Наскільки підтримує громада міста реалізацію цього інвестиційного проекту.

Очевидно, що запропонований підхід є достатньо складним щодо виконання, однак це виправдовується запровадженням системного підходу до реалізації інвестиційної політики на муніципальному рівні, врахуванням максимальної кількості факторів, які визначають соціально-економічну ефективність місцевого економічного розвитку.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Муніципальні інвестиції та кредити (Петкова Л., Проскурін В.)