ПЕРЕДМОВА


У сучасному економічному житті країни спостерігається стійка тенденція зростання ролі комерційних банків. Діяльність їхня багатогранна, вона, по суті, охоплює всі сфери життя суспільства.

Характер банківських операцій визначає форму обліково-операційної роботи банку. Виходячи з цього існує нерозривний взаємозв’язок між операційною роботою і бухгалтерським обліком банків.

Предметом бухгалтерського обліку в банках є власні і залучені кошти та операції з їх розміщення в активах кредитного й інвестиційного портфелів, основних засобах і нематеріальних активах, а також на рахунках грошових коштів у касі та банках. З метою їх обліку для всіх українських банків установлені єдині форми і методи, що закріплені як систематизація об’єктів обліку в Плані рахунків, затвердженого Національним банком України.

Оскільки даний підручник підготовлений відповідно до програми підготовки економістів з банківської справи, то в основу його побудови покладено не техніку ведення бухгалтерського обліку, а розкриття економічного змісту операцій в системі рахунків бухгалтерського обліку. Завдання підручника — навчити користуватися інформацією з цих рахунків в управлінні процесами формування власних і залучених коштів з метою ефективного їх використання шляхом надання кредитів, придбання і торгівлі цінними паперами, через інвестиційні вкладення в інші банки та підприємства, через депозити.

У зв’язку з тим, що програма курсу включає і питання аудиту, вони розкриваються, відповідно до викладених тем обліку, в окремому розділі.

Авторами розділів підручника є: А. М. Герасимович — керівник авторського колективу (розд. 2, 4 (разом з Л. В. Недерею); О. В. Боришкевич (розд. 3); О. О. Велічко (розділ 8); І. А. Герасимович (розд. 10.3 — 10.6); І. Ю. Горячек (розділ ____); В. І. Додусенко (розд. 14.4); П. Є. Житній (розд. 14.6); Л. М. Кіндрацька (розд. 11); Т. В. Кривов’яз (розд. 1; 7); О. Є. Кузьмінська (розд. 13); О. А. Мазур (розд. 5; 9 (разом з С. П. Поліщук); Н. А. Морозова-Герасимович (розд. 6.3 — 6.8); О. С. Полєтаєва (розд. 14.1); Г. В. Труш (розд. 6.6 — 6.7).

При підготовці підручника були використані нормативні документи НБУ станом на 1 січня 2004 р.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)