Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 3.2.2. Облік міжбанківських розрахунків через систему електронних платежів

3.2.2. Облік міжбанківських розрахунків через систему електронних платежів


При здійсненні розрахунків через СЕП використовуються ра-хунки двох типів:
1. Кореспондентський рахунок, на якому обліковуються під-сумкові обороти за день. Кореспондентський рахунок відкрива-ється на балансовому рахунку 1200.
2. Технічний рахунок, який існує для відображення операції по кожному документу.
Відображення операцій при здійсненні розрахунків через СЕП проводиться на балансових рахунках:
1200 «Кореспондентський рахунок у Національному банку України»;
1300 «Кореспондентський рахунок Національного банку Укра-їни в банку».
Рахунок 1200 є активним і призначається для обліку коштів на кореспондентському рахунку банку, який відкрито в Національ-ному банку України. За дебетом рахунка проводяться суми кош-тів, які надходять на користь комерційного банку, його клієнтів і кореспондентів. За кредитом рахунка проводяться суми коштів, які списуються за дорученням комерційного банку за власними операціями, за операціями клієнтів і кореспондентів, а також списання у безспірному (безакцептному) порядку згідно з чин-ним законодавством.
Рахунок 1300 є пасивним і призначається для облік коштів Національного банку України на кореспондентському рахунку в комерційному банку. За кредитом рахунка проводяться суми, що надходять на користь Національного банку України та його кліє-нтів. За дебетом рахунка проводяться суми, що списуються ко-мерційним банком згідно з дорученням Національного банку України за його власними операціями та за операціями клієнтів. У табл. 3.2 показані проведення, якими оформляються операції, що здійснюються через СЕП.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)