Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 3.2.3. Облік міжбанківських розрахунків через внутрішньобанківську платіжну систему

3.2.3. Облік міжбанківських розрахунків через внутрішньобанківську платіжну систему


При здійсненні розрахунків через ВПС використовуються ра-хунки:
3900 « Рахунки, що відкриті в установах банку»;
3901 «Рахунки, що відкриті для установ банку».
Рахунок 3900 є активно-пасивним рахунком і призначається для обліку розрахунків у національній або іноземній валюті між установами, підвідомчими одному банку. За дебетом рахунка проводяться суми, які надходять на користь банку та його клієн-тів. За кредитом рахунка проводяться суми, які списуються згід-но з дорученням банку за його операціями та операціями його клієнтів.
Рахунок 3901 є активно-пасивним і призначається для обліку розрахунків у національній та іноземній валюті між установами, підвідомчими одному банку. За кредитом рахунка проводяться суми, які надходять на користь установи та її клієнтів. За дебетом рахунка проводяться суми, які списуються згідно з дорученням установи за її власними операціями та операціями її клієнтів. У табл. 3.3 представлені проведення, якими оформляються опера-ції, що здійснюються через внутрішньобанківську платіжну сис-тему.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)