Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 4.3. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ПРИ РОЗРАХУНКАХ ПЛАТІЖНИМИ ВИМОГАМИ-ДОРУЧЕННЯМИ

4.3. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ПРИ РОЗРАХУНКАХ ПЛАТІЖНИМИ ВИМОГАМИ-ДОРУЧЕННЯМИ


За цієї форми в розрахунках беруть участь два суб’єкти:
• постачальник (сировини, товарів, робіт, послуг), що має пра-во на одержання платежу;
• платник (одержувач послуг чи товарів), що має право дору-чити банку здійснити платіж зі свого поточного рахунка.
Платіжна вимога-доручення — це розрахунковий документ, що являє собою вимогу одержувача коштів до платника, про сплату певної суми грошових коштів через банк.
Платіжна вимога-доручення виписується постачальником піс-ля того, як він виконав свої зобов’язання перед покупцем, і разом з відвантажувальними, транспортними документами пересила-ється платнику. Останній перевіряє відповідність цих документів договірним зобов’язанням, заповнює ту частину платіжної вимо-ги-доручення, яка підтверджує його згоду на здійснення платежу і передає їх у свій банк для сплати.
Пересилаючи документи від постачальника до платника, мож-на користуватися послугами пошти чи передавати платіжний до-кумент платникові через банк-постачальника з пересиланням останнім у банк покупця.
В обліку в обох випадках здійснюються такі записи.
Банком платника:
Д-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльно-сті» платника;
К-т 1200 «Коррахунок у Національному банку України».
Банком постачальника:
Д-т 1200 «Коррахунок у Національному банку України»;
К-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльно-сті» одержувача коштів.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)