Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 6.5. ЗБЕРІГАННЯ І ОБЛІК ЦІННОСТЕЙ ТА ДОКУМЕНТІВ У ГРОШОВИХ СХОВИЩАХ

6.5. ЗБЕРІГАННЯ І ОБЛІК ЦІННОСТЕЙ ТА ДОКУМЕНТІВ У ГРОШОВИХ СХОВИЩАХ


Готівка обігової (операційної) каси та інші цінності повинні зберігатися в грошових сховищах — спеціально обладнаних охо-ронною сигналізацією коморах, а в них — у вогнетривких сейфах під відповідальність керівника, головного бухгалтера і завідувача каси банку.
Ключі від грошових сховищ повинні зберігатися: перший ключ — у завідувача каси; другий — у керівника банку; третій — у головного бухгалтера.
При розміщенні у кількох сховищах, на стелажах (полицях) цінностей одного і того самого виду або грошових білетів чи мо-нети одного і того самого номіналу по кожному такому сховищу, стелажу (полиці) складається «Опис цінностей» за встановленою формою із зазначенням у ньому дати і суми фактичного вкладен-ня.
Усі бланки суворої звітності (чекові та вкладні книжки, трудо-ві та вкладені у них квитанційні книжки, акції, облігації, сертифі-кати, векселі тощо) обліковуються на відповідних позабалансо-вих рахунках як у книжках, так і в окремих аркушах.
Бланки суворої звітності, що зберігаються у грошовому схо-вищі, обліковуються за їх видами в «Книзі обліку залишків блан-ків суворої звітності» (додаток 23).
Видача цінностей із грошових сховищ здійснюється під роз-писку в «Книзі обліку видачі з комори та інших грошових схо-вищ грошових білетів та інших цінностей для обробки, контро-льного перерахування, ревізії та повернення у сховище» (додаток 24), записи в якій проводяться за видами цінностей, а грошових білетів з резервних фондів, крім того, — за номіналом.
Прийняті грошові білети, монети й інші цінності в грошових сховищах обліковуються в «Книзі обліку готівки обігової (опера-ційної) каси й інших цінностей» та «Книзі обліку грошей у резе-рвних фондах». Ці книги заповнює завідувач каси. Стелажі (по-лиці), візки, сейфи і металеві шафи, незалежно від наявності в них цінностей, мають бути замкнені на ключ.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)