Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 11.2. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ

11.2. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ


Активи, що передані у фінансовий лізинг, лізингодавець (банк) обліковує як виданий кредит, а лізингоодержувач відо-бражає на своєму балансі отримані необоротні активи (предмети лізингу) як актив і як зобов’язання. Облікові норми, правила та процедури лізингових операцій визначено Інструкцією з бухгал-терського обліку основних засобів і нематеріальних активів ко-мерційних банків України, затвердженою Постановою Правління НБУ № 475 від 11 грудня 2000 р.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)