Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 14.3. ВНУТРІШНЬОБАНКІВСЬКИЙ АУДИТ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

14.3. ВНУТРІШНЬОБАНКІВСЬКИЙ АУДИТ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ


Аудит розрахункових операцій виявляє правомірність розра-хункових операцій і дотримання розрахункової дисципліни згід-но з інструкціями та іншими нормативними документами НБУ.
У процесі перевірки з’ясовується дотримання:
• визначеного порядку відкриття і закриття рахунків клієнтів у банку;
• установлених лімітів залишку грошей у касі клієнтами;
• запровадженого порядку розрахункового обслуговування згідно з укладеною з клієнтом угодою;
• розрахункової дисципліни за рахунками (розрахунковими, поточними, бюджетними, валютними, кореспондентському);
• законодавства щодо здійснення безготівкових розрахунків.
Як робоча програма оцінки розрахункових операцій рекомен-дується наведена нижче оціночна таблиця
Досвід свідчить, що найтиповішими помилками, що виника-ють у процесі внутрішнього аудиту розрахункових операцій, є:
• неповна комплектація юридичних справ клієнтів (немає до-відок про взяття на облік у державній податковій адміністрації нотаріально завіреного свідоцтва про реєстрацію тощо);
• порушення черговості платежів;
• порушення ліміту видачі готівки з рахунків клієнтів;
• виправлення в розрахункових документах;
• несвоєчасність розрахунків за поданими клієнтами платіж-ними дорученнями та інші порушення розрахунково-платіжної дисципліни.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)