Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 14.8. ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ОПОДАТКУВАННЯ БАНКУ

14.8. ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ОПОДАТКУВАННЯ БАНКУ


З метою виявлення помилок і порушень у бухгалтерському обліку розрахунків з оподаткування, своєчасного їх виправлення і, таким чином, упередження штрафних санкцій та пені, що мо-жуть бути нараховані податковими органами, здійснюється внут-рішній аудит достовірності оподаткування комерційного банку.
При проведенні внутрішньобанківського аудиту необхідно ке-руватися такими основними законодавчими документами з опо-даткування, що регламентують як базу, так і ставки різних видів податків та методику їх нарахування:
1. Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»» № 349-IV від 24 грудня 2002 р.
2. Законом України «Про податок на додану вартість» № 168/97-ВР від 3 квітня 1997 р.
3. Законом України «Про порядок погашення зобов’язань пла-тників податків перед бюджетами та державними цільовими фо-ндами» № 2181-III від 21 грудня 2000 р.
Розглянемо основні принципи методичного спрямування вну-трішньобанківського аудиту провідних видів оподаткування:
• внутрішньобанківського аудиту податку на прибуток;
• внутрішньобанківського аудиту податку на додану вартість;
• внутрішньобанківського аудиту податку з власників транс-портних засобів;
• внутрішньобанківського аудиту податку на землю;
• внутрішньобанківського аудиту місцевих податків.
Матеріали перевірки: регістри аналітичного і синтетичного обліку, податкові декларації та інша фінансова звітність, баланси та звіти про фінансові результати банку та їх розподіл тощо.
Для проведення аудиту різних видів податків пропонуємо скористатися оціночною таблицею, яка є одночасно і програмою перевірки дотримання нормативів документів та правильності виконання провідних фінансово-господарських операційПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)