Головна Головна -> Підручники -> Підручник Аудит (Савченко В. Я.) скачати онлайн-> Тема 8. Аудиторські докази 8.1. Методичні поради до вивчення теми

Тема 8. Аудиторські докази 8.1. Методичні поради до вивчення теми


Вивчення теми передбачає розгляд таких питань:
• поняття аудиторських доказів та вимоги до них;
• джерела одержання аудиторських доказів та їх види;
• процедури одержання аудиторських доказів.
Згідно з Міжнародними стандартами [1, с. 157] та Національними нормативами аудиту в Україні [2, с. 113] аудиторські докази являють собою інформацію, яку одержує аудитор для обґрунтування своєї думки про достовірність перевіреної фінансової звітності.
Для формування аудиторських доказів може використовуватись будь-яка інформація, яка допомагає аудитору обґрунтувати свою думку і підготувати аудиторський висновок або інший підсумковий документ.
Кількість інформації, необхідної для формування аудиторських доказів, та її види нормативними документами не регламентуються, а визначаються виключно аудитором на основі його професійного досвіду. Разом з тим аудитор повинен додержуватись принципу професійного скептицизму, пам’ятати, що фінансова інформація має схильність до перекручень (викривлень).
Тому аудиторські докази, які одержуються аудитором у процесі аудиторської перевірки, повинні відповідати таким ви¬могам:
1) аудиторських доказів має бути одержано за кількістю достатньо для обґрунтування думки аудитора, яка висловлюється в аудиторському висновку (принцип достатності);
2) аудиторські докази повинні бути належними, доречними (принцип достовірності і надійності).
Чинники, які впливають на достатність і доречність аудиторських доказів [1, с. 159]:
• аудиторська оцінка величини і характеру властивого (невід’ємного) ризику на рівні фінансової звітності та на рівні сальдо рахунків або класу операцій;
• стан системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю і визначена аудитором оцінка ризику системи контролю;
• суттєвість статті звітності, що перевіряється;
• професійний досвід аудитора (рівень його кваліфікації);
• результати аудиторських процедур, у тому числі помилки й шахрайство, які виявлено під час аудиторської перевірки;
• джерело наявної інформації для формування аудиторських доказів та її достовірність (надійність).
Під час одержання аудиторських доказів аудитор повинен пам’ятати про необхідність підтвердження, що фінансова звітність відповідає таким критеріям:
• існування;
• права та зобов’язання;
• виникнення;
• повнота;
• вартісна оцінка;
• вимірювання і розподіл;
• подання і розкриття, які раніше розглянуто і наявність яких впливає на достатність і доречність аудиторських доказів.
Інформація, яку аудитор збирає для формування аудиторських доказів і підтвердження своєї думки про достовірність фінансової звітності, може бути одержаною з різних джерел (рис. 8.1).
Опрацювання рекомендованої літератури допоможе більш детально ознайомитися зі змістом різних джерел одержання аудиторських доказів та їх видами.
Аудиторські докази, які одержано аудитором з різних джерел, мають різний рівень надійності (об’єктивності): від низького до високого (рис. 8.3).
Аудиторські докази одержуються шляхом виконання системи аудиторських процедур, в якій поєднуються:
• тести систем контролю;
• процедури перевірки на суттєвість.
Згідно з Національними нормативами аудиту тести систем контролю — це тести, що виконуються для одержання ауди¬торських доказів щодо відповідності структури та ефективності функціонування систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю [2, с. 113]. Процедури перевірки на суттєвість — це перевірки, що виконуються для одержання аудиторських дока¬зів з метою виявлення суттєвих перекручень у фінансовій звітності Процедури перевірки на суттєвість поділяються на два типи:
• перевірка операцій і залишків по рахунках;
• аналітичні процедури.
Аудитор одержує аудиторські докази шляхом виконання однієї або кількох аудиторських процедур:
• інспектування;
• спостереження;
• запит та підтвердження;
• підрахунок;
• аналітичні процедури.
Робота з рекомендованою літературою дозволить набути більш детальної інформації з питань теми.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Аудит (Савченко В. Я.)