Головна Головна -> Підручники -> Підручник Аудит (Савченко В. Я.) скачати онлайн-> Тема 9. Робочі документи аудитора 9.1. Методичні поради до вивчення теми

Тема 9. Робочі документи аудитора 9.1. Методичні поради до вивчення теми


Вивчення теми передбачає розгляд таких питань:
• поняття робочих документів та мета їх складання;
• форма та зміст робочих документів;
• права на робочі документи та порядок їх зберігання.
Робочі документи аудитора (робоча документація) являють собою записи, документи, які здійснюються, складаються та збираються аудитором і для аудитора або які одержуються та зберігаються аудитором у зв’язку з проведенням аудиту [1, с. 81—85; 2, с. 41—45].
Робочі документи можуть бути поданими в будь-якій формі зберігання інформації.
Мета складання робочих документів полягає в необхідності фор¬мування аудиторських доказів для обґрунтування аудиторської дум¬ки (висновку), а також для підтвердження фактів здійснення аудиту відповідно до законодавчих та стандартних (нормативних) вимог.
Робочі документи аудитора:
• допомагають планувати та організувати аудит;
• допомагають проводити аудит, наглядати та контролювати роботу аудиторів;
• містять аудиторські докази, які одержуються в процесі аудиту для обґрунтування думки аудитора.
Робочі документи аудитора необхідно складати в досить пов¬ній та докладній формі, необхідній для забезпечення загального розуміння аудиту.
У робочих документах необхідно відобразити таку інформацію:
— про планування аудиту;
— характер, часові межі та обсяги виконаних аудиторських процедур;
— результати виконаних процедур;
— обґрунтування суттєвих питань, з яких аудитору необхідно висловити свою думку та прийти до аудиторського висновку;
— висновки, зроблені на основі одержаних аудитором доказів.
Обсяг і зміст робочих документів значною мірою залежать від професійного досвіду аудитора. У документуванні кожного кроку аудитора немає ні необхідності, ні можливості.
Чинники, які впливають на форму і зміст робочих документів аудитора:
• характер аудиторського завдання;
• форма аудиторського висновку;
• характер і складність бізнесу суб’єкта перевірки;
• характер і стан системи обліку і внутрішнього контролю;
• необхідність керувати, доглядати та контролювати (перевіряти) роботу аудитора та його асистентів;
• конкретні методи та прийоми, які використовує аудитор у процесі перевірки.
До складу робочих документів аудитора можуть бути включені:
• копії та витяги з установчих та внутрішніх документів суб’єкта господарювання, у тому числі документи, що розкривають організа¬ційно-правову форму та організаційну структуру управління;
• копії та витяги з інших юридичних документів (договорів, угод, контрактів, протоколів засідань, зборів тощо);
• інформація про галузь, економічне і правове середовище діяльності суб’єкта господарювання;
• матеріали про планування аудиту (загальний план і програма аудиту);
• інформація про дослідження системи обліку і внутрішнього контролю (описи, схеми, тести);
• документи оцінки аудиторського ризику та його складових;
• аналітичні матеріали господарських операцій і залишків рахунків;
• матеріали аналізу важливих показників і тенденцій еконо-
мічної діяльності;
• записи про характер, дати та обсяги проведених аудитором процедур та їх результати;
• матеріали, які б свідчили про те, що робота, яку виконували асистенти та інші спеціалісти, контролювалась аудиторами;
• записи про виконавців і час проведених процедур;
• інформація про роботу, яка виконувалась іншими аудиторами;
• записи, документи, листування, обговорення з замовником і виконавцями окремих питань;
• копії фінансової та іншої звітності, бухгалтерських документів;
• висновки аудитора за результатами аудиту та рекомендації для клієнта.
Робочі документи можуть бути розподіленими на постійні та поточні.
Після проведення аудиту оформлені належним чином робочі документи залишаються в аудитора. У зв’язку з необхідністю додержання принципу конфіденційності одержаної в процесі аудиту інформації та інших принципів аудиту аудитор не має права розголошувати зміст робочих документів, використовувати їх в особистих (крім їх прямого призначення) цілях. Разом з тим аудитор повинен забезпечити надійне зберігання робочих документів, які не можуть бути вилученими, крім випадків, передбачених законодавством.
Строк зберігання робочих документів не може бути меншим строку позовної давності і залежить від багатьох чинників (виду документа, прийнятої практики та ін.).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Аудит (Савченко В. Я.)