Головна Головна -> Підручники -> Підручник Аудит (Савченко В. Я.) скачати онлайн-> 11.3. Література

11.3. Література


1. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.93 № 3125—ХІІ.
2. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 996—ХІV.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»: Затв. наказом МФУ від 31.03.99 № 87.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»: Затв. наказом МФУ від 31.03.99 № 87.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»: Затв. наказом МФУ від 31.03.99 № 87.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: Затв. наказом МФУ від 27.04.2000 № 92.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»: Затв. наказом МФУ від 18.10.99 № 242.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: Затв. наказом МФУ від 20.10.99 № 246.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебі¬торська заборгованість»: Затв. наказом МФУ від 08.10.99 № 237.
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Орен¬да»: Затв. наказом МФУ від 28.07.2000 № 181.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Затв. наказом МФУ від 31.12.99 № 318.
12. Аудит: Практ. пособие / Под ред. А. Н. Кузьминского. — К.: Учетинформ, 1996. — 283 с. (С. 132—191.)
13. Савченко В. Я. Аудит: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 322 с. (С. 161—247.)
14. Шеремет А. Д., Суйц В. П. Аудит: Учебник. — 2-е изд., доп. и перераб. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 352 с. (С. 280—292; 300—302.)Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Аудит (Савченко В. Я.)