Головна Головна -> Підручники -> Підручник Аудит (Савченко В. Я.) скачати онлайн-> 13.3 ЛІТЕРАТУРА

13.3 ЛІТЕРАТУРА


1. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.93 № 3125—ХІІ.
2. Закон України «Про господарські підприємства» від 19.09.91 № 1577—ХІІ з наступними змінами і доповнен-
нями.
3. Закон України «Про державну підтримку малого бізнесу» від 19.10.2000 № 2063—ІІІ.
4. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.99 № 19/96 ВР з наступними змінами і допов-
неннями.
5. Вимоги державної комісії з цінних паперів і фондового ринку до аудиторської перевірки відкритих акціонерних товариств та підприємств — емітентів облігацій (крім комерційних банків, інституційних інвесторів): Затв. рішенням ДКЦПФР від 19.03.97 № 5.
6. Вимоги Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку до аудиторської перевірки інвестиційних фондів: Затв. рішенням ДКЦПФР від 16.07.98 № 90.
7. Вимоги Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку до аудиторської перевірки страхових компаній (акціонерних товариств і підприємств — емітентів облі¬гацій): Затв. рішенням ДКЦПФР від 3.07.97 № 15.
8. Международные стандарты аудита и Кодекс этики профес¬сиональных бухгалтеров. — М., 2000. — 699 с. (С. 296—324; 430—464.)
9. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. — К.: Основа, 1999. — 277 с.
(С. 194—215.)
10. Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами —емітентами облігацій: Затв. рішенням Державної комісії
з цінних паперів і фондового ринку від 17.01.01 № 3.
11. Аудит: Практ. пособие / Под ред. А. Н. Кузьминского. — К.: Учетинформ, 1996. — 283 с. (С. 217—232.)
12. Белуха Н. Т. Аудит: Учебник. — К.: Знання, КОО, 2000. — 769 с. (С. 358—453; 544—585; 621—677.)
13. Давидов Г. М. Аудит: Навч. посібник. — 2-ге від., перероб. і доп. — К.: Знання, КОО, 2000. — 363 с. (С. 251—282.)
14. Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація. — К.: Знання, КОО, 2001. — 402 с. (С. 321—389.)
15. Савченко В. Я. Аудит: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 322 с. (С. 263—276.)Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Аудит (Савченко В. Я.)