Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Тиркало) скачати онлайн-> Місце і роль банків у системі ринкової інфраструктури.

Місце і роль банків у системі ринкової інфраструктури.


Банк – це особливий вид капіталотворчого підприємства, яке мобілізує вільні ресурси клієнтів та інші грошові кошти, розподіляє їх відповідно до потреб між суб’єктами ринкових відносин, а також надає інші послуги.
Банки і банківська система – це економічні структури, які становлять один із типів фінансових посередників у системі ринкової інфраструктури загалом.
У ринковій економіці вартість посередницького капіталу є однією із функцій ринкових сил, яка відображає, поряд з іншими явищами, попит і пропозицію, фінансові цілі даного типу посередника, а також потенційний ризик як кінцевого споживача капіталу, так і посередника, який забезпечує цей капітал.
Банківська система України сформувалася у 1991 р. і складається з двох рівнів. Така побудова пов’язана з різними особливостями, насамперед, – наглядом держави та перевагою роботи у грошовій сфері.
Банки займають особливе місце в ринковому середовищі тому, що здійснюють грошово-кредитне обслуговування всіх елементів (ланок) ринкової інфраструктури. Відповідно до цього визначаються основні завдання банків:
– забезпечення безперервності й ефективності грошового обороту;
– здійснення контролю на макро- та мікроекономічному рівнях;
– проведення заходів щодо стабілізації національної грошової одиниці;
– сприяння підвищенню ефективності економіки України в цілому та виробничої сфери зокрема тощо.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Тиркало)