Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Тиркало) скачати онлайн-> Правова основа діяльності банків. Функції банків.

Правова основа діяльності банків. Функції банків.


Банки – це особливі інституції ринку, які в своїй діяльності керуються вимогами закону. Отже, банківська діяльність – набір посередницьких операцій на грошовому ринку, виконання яких дозволене законом тільки під особливим наглядом держави. Хоча, як юридичні особи, банки економічно самостійні і повністю не залежать від виконавчих і законодавчих органів влади в рішеннях, які пов’язані з їх оперативною внутрішньою діяльністю.
Щодо правового впливу на банківську діяльність, то його можна розділити на зовнішній і внутрішній.
Головним джерелом регламентації роботи банків є Закон України “Про банки і банківську діяльність” (березень 1991 р.), в якому чітко розмежовуються функції Національного банку України (НБУ) та комерційних банків (КБ), порядок створення, капітал, відповідальність, контроль та інші моменти. НБУ, як керівний орган діяльності банківської системи України, працює відповідно до Закону України “Про національний банк України” (червень 1999 р.), в якому регламентується його законодавче право здійснювати вплив на роботу банків з допомогою видачі їм ліцензій, постанов, положень, рекомендацій тощо. У зв’язку з тим, що банківські установи обслуговують юридичних та фізичних осіб незалежно від форми власності та організаційної будови, вони повинні спиратися на ті законодавчі акти, які регламентують діяльність клієнтів для визначення специфіки їх обслуговування. Особливості ринкової інфраструктури в цілому та сегментів ринку зокрема (валютний, фінансовий, кредитний та ін.) зумовлюють вплив на законодавчу базу банку всіх загальноекономічних нормативних актів. Причому комерційні банки залишаються підзвітними, в кінцевому результаті, Національному банкові України.
Аналіз історії і сьогодення банківської справи та механізму функціонування грошового ринку визначає, що банківська діяльність складається з трьох основних посередницьких функцій:
1. Мобілізація грошових ресурсів на вклади від клієнтів.
2. Надання клієнтам позичок і створення нових платіжних засобів.
3. Здійснення розрахунків між клієнтами.
Виконання цього комплексу операцій можна вважати визначальною економічною ознакою банку – як центрального, так і комерційного.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Тиркало)