Головна Головна -> Підручники -> Підручник Господарське право України скачати онлайн-> § 3. Функції та компетенція господарського об’єднання

§ 3. Функції та компетенція господарського об’єднання


Функції та компетенція господарського об’єднання, за загальним правилом, визначаються в індивідуальному порядку тими нормативними актами, якими створюється об’єднання.
Господарському об’єднанню, як правило, притаманні такі функції:
o виконання завдань, визначених договором, статутом, актом про створення об’єднання (промислова діяльність, будівництво, транспортна діяльність та ін.);
o вирішення спільних для групи підприємств питань, зокрема питань соціально-економічного розвитку;
o проведення спільної для галузі науково-технічної політики (поліпшення якості продукції, підвищення технічного рівня виробництва, ефективне використання потужностей, зовнішньоекономічна діяльність тощо);
o виконання за необхідності планових функцій, якщо це передбачено статутом або установчим договором;
o координаційні;
o захист прав та інтересів підприємств об’єднання тощо. Існує також практика делегування Кабінетом Міністрів
України окремим господарським об’єднанням функцій і повноважень центральних органів виконавчої влади. Зокрема, це здійснено Декретом Кабінету Міністрів України “Про управління майном, що є у загальнодержавній власності, в будівництві та промисловості будівельних матеріалів” від 19 лютого 1993 р. Цим декретом державним корпораціям, створеним у будівництві та промисловості будівельних матеріалів, надано статус центральних органів виконавчої влади, тобто вони є вищестоящими органами щодо підприємств, які входять до об’єднання.
Делегування функцій і відповідних повноважень означає, що господарські об’єднання діють у відносинах з підприємствами, які до них входять, як вищестоящий орган. Це означає, що вони виконують такі функції і реалізують такі повноваження:
o приймають рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію підприємств та організацій;
o затверджують статути цих суб’єктів або положення про них;
o контролюють додержання підприємствами статутів (положень);
o вживають заходів до керівників підприємств у разі порушення статутів (положень);
o здійснюють контроль за ефективним використанням і збереженням майна, закріпленого за підприємствами;
o укладають і розривають контракти з керівниками підприємств;
o дають згоду Фонду державного майна України на створення спільних підприємств, у статутні фонди яких передається майно, що є державною власністю, тощо.
Корпораціям як центральним органам державного управління заборонено безпосередньо втручатися в господарську діяльність підприємств, вищестоящими органами щодо яких вони є.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Господарське право України