Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Тиркало) скачати онлайн-> Загальна характеристика банківських активів (вимог)

Загальна характеристика банківських активів (вимог)


Розміщення мобілізованих ресурсів банку з метою отримання прибутку і забезпечення ліквідності визначає склад його активів або зміст операцій із формування вимог. Найбільш розповсюдженими активними операціями комерційних банків є:
– кредитування (у всіх його формах);
– інвестування;
– інші операції.
Специфіка роботи банківських установ має певні особливості, які носять двосторонній характер: з одного боку, вони – позичальники (боржники), з іншого, – кредитори. Відповідно до цього на банки лягає велика відповідальність у формі кредитного ризику, тому що:
1. Банк приймає на себе ризик із перерозподілу коштів між суб’єктами паралельно з передачею ризику.
2. Видача кредиту є трансформація банками строків вкладання кредитних ресурсів. Тому банки, як посередники, маневруючи операціями з формування капіталу та вимог, забезпечують економічне узгодження між різними клієнтами, бажаннями вкладників щодо строків зведення клієнтів.
3. Банки узгоджують різні величини коштів клієнтів один до одного. Тому завдяки посередницьким операціям є можливість за рахунок великої кількості малих позик забезпечити декілька великих і навпаки.
4. Банки створюють умови для безперебійного грошового обороту й обороту капіталів. Такі послуги є специфічними і їх характерною особливістю є те, що вони не можуть бути надані наперед, тобто носять миттєвий характер.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Тиркало)