Головна Головна -> Підручники -> Підручник Логістика (Кальченко А. Г.) скачати онлайн-> ЗМІСТ

ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ 1.ЛОГІСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИНУТОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
1.1. ПОНЯТТЯ ЛОГІСТИКИ ТА РІВНІ ЇЇ РОЗВИТКУ
1.2. ВИДИ ЛОГІСТИКИ
1.3. КОНЦЕПЦІЯ ЛОГІСТИКИ
1.4. ЗАВДАННЯ І МЕТА ЛОГІСТИКИ
РОЗДІЛ 2.РІЗНОМАНІТНІСТЬ ФОРМ ЛОГІСТИЧНИХ УТВОРЕНЬ
2.1. ПОНЯТТЯ ПРО ЛОГІСТИЧНИЙ ЛАНЦЮЖОК
2.2. КАНАЛИ ТОВАРОРУХУ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ
2.3. СПІВПРАЦЯ, КОНФЛІКТИ ТА КОНКУРЕНЦІЯ В ЛОГІСТИЧНИХ КАНАЛАХ
2.4. ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ
2.5. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
РОЗДІЛ 3.ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ І УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ В ЛОГІСТИЦІ
3.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
3.2. ПОНЯТТЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ПОТОКУ
3.3. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ
3.4. СТИСЛІ ВІДОМОСТІ ПРО УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМ ПОТОКОМ В СИСТЕМАХ
3.5. ФОРМИ ЛОГІСТИЧНИХ УТВОРЕНЬ ЗА КОРДОНОМ
3.6. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ
РОЗДІЛ 4.ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЛОГІСТИКИ
4.1. НАПРЯМИ ВИБОРУ СИСТЕМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ
4.2. ЗАМОВЛЕННЯ І СКЛАДУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ
4.3. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЛОГІСТИКИ
4.4. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ВИДИ ВИТРАТ У ЛОГІСТИЦІ
РОЗДІЛ 5.ЗАГОТІВЕЛЬНА ЛОГІСТИКА
5.1. ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ЗАГОТІВЕЛЬНОЇ ЛОГІСТИКИ
5.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАГОТІВЕЛЬНОЇ ЛОГІСТИКИ
5.3. ШЛЯХИ ВИБОРУ ПОСТАЧАЛЬНИКА
5.4. СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОГІСТИЧНИХ ЗАГОТІВЕЛЬНИХ СИСТЕМ
РОЗДІЛ 6.СУТНІСТЬ РОЗПОДІЛЬЧОЇ ЛОГІСТИКИ
6.1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ РОЗПОДІЛЬЧОЇ ЛОГІСТИКИ
6.2. МЕТОДИ РОЗПОДІЛЬЧОЇ ЛОГІСТИКИ
6.3. ОСНОВНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗПОДІЛЬЧОЇ ЛОГІСТИКИ
6.4. ЯКОСТІ ЛОГІСТИЧНИХ ЛАНЦЮЖКІВ РОЗПОДІЛЬЧОЇ ЛОГІСТИКИ
6.5. ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛЬЧОЇ ЛОГІСТИКИ
6.6. ПОНЯТТЯ ПРО СИСТЕМУ ДРП
РОЗДІЛ 7.ВНУТРІШНЬОВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА
7.1. ПІДВИЩЕННЯ ОРГАНІЗОВАНОСТІ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ У ВИРОБНИЦТВІ
7.2. ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ
7.3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
7.4. СИНХРОНІЗАЦІЯ ЦИКЛІВ ВИРОБНИЦТВА
7.5. ВИРОБНИЧІ ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ
РОЗДІЛ 8.ЛОГІСТИКА ПОСЕРЕДНИЦТВА
8.1. ОСНОВИ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ЛОГІСТИКИ
8.2. ВИДИ ПОСЕРЕДНИКІВ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ
8.3. ТРАНСПОРТНІ ТЕРМІНАЛИ ЯК ВИД ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЕРЕДНИКІВ
8.4. ШЛЯХИ ОБ’ЄДНАННЯ ПОСЕРЕДНИКІВ
8.5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ЛОГІСТИКИ
8.6. ІНТЕГРОВАНА ТОРГОВЕЛЬНА ЛОГІСТИКА
РОЗДІЛ 9.ЛОГІСТИКА СКЛАДУВАННЯ
9.1. ЛОГІСТИЧНИЙ ПРОЦЕС НА СКЛАДІ
9.2. ВИДИ СКЛАДІВ ТА ОСНОВНИХ МЕХАНІЗМІВ
9.3. СИСТЕМА СКЛАДУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕРОБКИ ВАНТАЖІВ
РОЗДІЛ 10.ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА
10.1.ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ
10.2. ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД У ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ
10.3. ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ РОБОТИ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
10.4. ВИБІР ШЛЯХІВ ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖОПОТОКІВ
10.5. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ
РОЗДІЛ 11.ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНІ ЛОГІСТИЧНІ ПОСЛУГИ
11.1.СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ПОСЛУГ
11.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНИХ ПОСЛУГ
11.3. ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ПОСТАЧАННЯ ВАНТАЖІВ
11.4. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПЕРЕВІЗНОГО ПРОЦЕСУ
РОЗДІЛ 12. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЛОГІСТИКИ
12.1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
12.2. ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБІЛЬНОГО І ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
12.3. ТАРА ТА УПАКОВКА — ОДИН З ЕЛЕМЕНТІВ ЛОГІСТИКИ
ЛІТЕРАТУРАПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Логістика (Кальченко А. Г.)