Головна Головна -> Підручники -> Підручник Основи охорони праці (Керб Л.П.) скачати онлайн-> 1. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» 1.1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ ДИСЦИПЛІНИ

1. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» 1.1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ ДИСЦИПЛІНИ


№ з/п Тема Очна форма Заочна форма
лекції семінар/ практика лекції
1 Виробниче середовище і його вплив на людину. Предмет і завдання курсу 1 1
2 Умови праці на виробництві, їх класифікація і нормування 2 2 2
3 Виробничі шкідливості, методи захисту людини від їх негативного впливу 1 1
4 Аналіз і профілактика профзахворювань та виробничого травматизму 2 2 1
5 Основи техніки безпеки самостійно
6 Правове і нормативне регулювання охорони праці самостійно
7 Державне управління охороною праці в Україні 2 1
8 Організація охорони праці на виробництві 2 2 1
9 Економічні аспекти охорони праці 2 2 1
Усього годин 12 8 8


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Основи охорони праці (Керб Л.П.)