Головна Головна -> Підручники -> Підручник Основи охорони праці (Керб Л.П.) скачати онлайн-> РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА І. Законодавчі та інші нормативні акти про охорону праці

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА І. Законодавчі та інші нормативні акти про охорону праці


Конституція України. — К.: Офіційне видавництво Верховної Ради, 1996.

Кодекс законів про працю України. — К., 1997.

Закон України «Про охорону праці». — Постанова Верховної Ради України від 14 жовтня 1994 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 1. — К, 1995. — С. 3—29.

Закон України «Про внесення змін і доповнень, що стосуються охорони праці, до Кодексу законів про працю України». — Постанова Верховної Ради України від 15 грудня 1993 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 1. — К., 1995. — С. 31—41.

Закон України «Про підприємства в Україні».

Закон України «Про пожежну безпеку».

Закон України «Про колективні договори і угоди» / Голос України. — 1993. — 15 липня.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» — Журнал «Охорона праці». — 1999. — № 11.

Міжнародне законодавство про охорону праці. Конвенції та рекомендації МОП. — К., 1997.

Положення про Національну раду з питань безпечної життєдіяльності населення. — Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1993 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 1. — К., 1995. — С. 45—46.

Типове положення про службу охорони праці. — Затв. наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 3 серпня 1993 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 1. — К., 1995. — С. 48—66.

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства. — Затв. наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 3 серпня 1993 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 1. — К., 1995. — С. 68—71.

Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці. — Затв. наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 28 грудня 1993 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 1. — К., 1995. — С. 73—77.

Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на підприємствах, в установах і організаціях. — К., 1998.

Правила відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків. — Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 1994 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 1. — К., 1995. — С. 145—157.

Положення про державний, галузеві, регіональні фонди охорони праці та фонди охорони праці підприємств. — Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 1993 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 1. — К., 1995. — С. 208—212.

Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці. — Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1993 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 1. — К., 1995. — С. 226—231.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою. — Затв. наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30 листопада 1993 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 1. — К., 1995. — С. 195—202.

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі. — Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23 вересня 1994 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 3. — К., 1995. — С. 64—68.

Список важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх. — Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 3. — К., 1995. — С. 71—166.

Перелік важких робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок. — Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 1993 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 3. — К., 1995. — С. 33—60.

Положення про медичний огляд працівників певних категорій. — Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 3. — К., 1995. — С. 4—31.

Спільні рекомендації державних органів і профспілок щодо змісту розділу «Охорона праці» у колективному договорі (угоді, трудовому договорі) / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 1. — К., 1995. — С. 239—250.

Єдина державна система показників обліку умов і безпеки праці. — Затв. наказом Державного комітету по нагляду за охороною праці від 31 березня 1994 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 2. — К., 1995. — С. 33—52.

Закон України «Про внесення змін до кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності у вигляді штрафу». — Постанова Верховної Ради України від 7 лютого 1997 р. / Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 14. — С. 211—240.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Основи охорони праці (Керб Л.П.)