Головна Головна -> Підручники -> Підручник Основи охорони праці (Керб Л.П.) скачати онлайн-> 2.3. Навчальні завдання

2.3. Навчальні завдання


Завдання1. У різних джерелах знайдіть поняття «умови праці». Порівняйте їх, проаналізуйте й виділіть стрижневі поняття.

Завдання2. Прокоментуйте Ваше бачення проблеми поліпшення умов праці на підприємствах (організаціях) у сучасних ринкових умовах.

Завдання3. За даними таблиці 2.1:

1. Проаналізуйте:

а) загальний стан умов праці в народному господарстві України;

б) визначити питому вагу робітників, які працюють під впливом шкідливих виробничих чинників по галузях;

2. Дайте пропозиції:

а) щодо впровадження заходів з поліпшення умов праці;

б) щодо стимулювання підприємств за роботу з поліпшення умов праці.

Таблиця 2.3

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ПІД ВПЛИВОМ ШКІДЛИВИХ ВИРОБНИЧИХ ЧИННИКІВ ТА НА ЗАБОРОНЕНИХ РОБОТАХ

Галузі Загальна чисельність, тис. осіб Чисельність робітників, що працюють під впливом шкідливих виробничих чинників, тис. осіб Чисельність зайнятих на заборонених роботах
взагалі запиленість загазованість шум вібрація
Промисловість взагалі 5656 1650 771 426 600 135 18
Вугільна промисловість 680 440 330 50 130 50 3,266
Транспорт 1124 120 18 26 40 15 0,929
Будівництво 113 164 70 60 40 20 2,267

Завдання4. На робочому місці на робітника впливають такі елементи

Елементи умов праці Норма Фактична величина Термін дії протягом зміни, хвилин
Пил, мг/м3 2 32 480
Шум, дБ 75 86 340
Температура, °С 17 15—16 240
Освітлення (розміри об’єкта) ІІ 480
Робоче місце стац-е поза в нахиленому стані 25% робочого часу

Визначте категорію важкості робіт і розмір доплат за умови праці.

Завдання5. Визначте рівень санітарно-гігієнічних умов праці в механічному цеху та складальному цеху за даними замірів, представлених у таблиці:

Елементи умов праці Механічний цех Складальний цех
кількість точок заміру кількість точок, де виявлені відхилення кількість точок заміру кількість точок, де виявлені відхилення
1. Рівень шуму 3 1 3
2. Рівень запиленості повітря 38 10 25 1
3. Освітлення 59 18 35 6
4. Мікроклімат

а) температура

б) вологість

в) швидкість руху повітря

38 38 38 0 0 0 25 25 25 0 0 0
5. Стан робочих місць 4 4
6. Стан побутових приміщень 2 3

Завдання6. На робочому місці на робітника протягом усієї зміни впливають такі елементи умов праці.

Елементи умов праці Норма (ГДР) Фактичне значення
Токсичні речовини, мг/м3 3 9
Шум, дБ 60 65
Температура °С 18—20 29
Поза в нахиленому стані до 50% робочого часу

Визначте категорію важкості робіт і доплати за умови праці.

Завдання7. Визначте, як змінилися умови праці (категорія важкості) після впровадження заходів щодо поліпшення умов праці.

Елементи умов праці ГДР ГДК Фактичне значення елементів
до впровадження заходів після впровадження заходів
Абсолютна величина Абсолютна величина
Промисловий пил 2 мг/м3 8 5
Шум 60 дБ 80 70
Температура 18—20 °С 22 22
Темп (кількість рухів) до 300 370 370
Робоча поза до 25% в нахиленому стані 3

Завдання8. З’ясуйте, до якої категорії важкості віднести робоче місце, якщо на ньому діє 3 шкідливі фактори. Перший фактор діє 80% робочого часу, має оцінку 5 балів, другий фактор діє 25% робочого часу, має оцінку 6 балів, третій фактор діє 100% робочого часу й має оцінку 3 бали.

Завдання9. Визначте, які роботи належать до 1, 2, 3, 4, 5, 6 категорії важкості і які пільги та компенсації встановлюються для цих робіт.

Завдання10. Використовуючи Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, дайте відповіді на такі запитання:

1. Яка основна мета атестації?

2. Що передбачає атестація робочих місць?

3. Що є правовою основою для проведення атестації?

4. Хто здійснює проведення атестації?

5. Які наслідки атестації?

Завдання 11. Розкажіть, у яких документах можуть бути викладені умови праці:

а) трудовий договір;

б) колективний договір;

в) правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації;

г) договір, укладений в усній формі.

Завдання12. Визначте коефіцієнт освітлення та продуктивність праці при доведенні фактичного освітлення до нормативного.

Вихідні дані:

Фактичне освітлення — 185 лк.

Нормативне освітлення — 200 лк.

На кожен процент зниження рівня освітленості брак збільшується на 0,5%, а продуктивність знижується на 0,3%.

Завдання13.

1. Дайте визначення пільг та компенсацій тим, хто працює у шкідливих і важких умовах.

2. Призначення пільг та компенсацій за працю в шкідливих і важких умовах.

3. Які встановлені соціальні пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці згідно з Законом України «Про охорону праці»?

Завдання14. Рівень шуму в цеху текстильного комбінату сягає 100 дБ, при нормі 75—85 дБ. Визначте коефіцієнт умов праці за показником «виробничий шум» і відносне зменшення продуктивності праці, якщо відомо, що на кожні 0,5 пункту значення коефіцієнта продуктивність праці змінюється на 0,8%.

Завдання15.

1. Поясніть, як здійснюється диференціація заробітної плати за умовами праці.

2. Обґрунтуйте визначення: умови праці є тарифоутворюючим чинником, основою диференціації зарплати.

3. Поясніть, як визначаються доплати за несприятливі умови.

Завдання16. Спостереження показали, що при виконанні певних видів робіт температура повітря у виробничих приміщеннях на кожен 1градус понад норму викликає зменшення продуктивності праці на 0,5%.

Розрахуйте можливе підвищення продуктивності праці при доведенні температури до нормативної (ГДР — 19—21градус), якщо коефіцієнт умов праці за цим показником дорівнює 0,7.

Завдання17. Назвіть джерела інформації про стан умов праці на підприємстві:

а) Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах, форма №1-ПВ (умови праці);

б) картки умов праці на робочих місцях;

в) санітарно-технічний паспорт цеху (дільниці, виробництва);

г) Звіт з праці, форма №1-ПВ.

Завдання18. Підготуйте реферати.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Основи охорони праці (Керб Л.П.)