Головна Головна -> Підручники -> Підручник Основи охорони праці (Керб Л.П.) скачати онлайн-> 2.4. Контрольні запитання і завдання

2.4. Контрольні запитання і завдання


Дайте визначення умов праці.

Які чинники впливають на формування умов праці?

Назвіть елементи умов праці.

Дайте визначення санітарних норм та їх класифікацію.

Як застосовуються санітарні норми для аналізу умов праці?

Як впливають на умови праці загальні й специфічні економічні закони?

Назвіть завдання і мету управління умовами праці.

Як здійснюється обґрунтування віднесення робочого місця до відповідної категорії важкості?

Основна мета і порядок проведення атестації робочих місць.

Організація роботи з атестації.

Дайте визначення «оптимальні умови і характер праці», «шкідливі і небезпечні умови і характер праці».

Назвіть пільги та компенсації працівникам залежно від умов праці.

На підставі яких документів проводиться атестація робочих місць?

ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ 2

РозділІ п.20, п.21; Розділи ІІ, ІІІ; РозділV п.4; п.5, с.20—38; п.7, с.4—7, с.12—15; п.8; п.10; п.14, с.38—42; п.17; п.19.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Основи охорони праці (Керб Л.П.)