Головна Головна -> Підручники -> Підручник Основи охорони праці (Керб Л.П.) скачати онлайн-> 3.4. Контрольні запитання

3.4. Контрольні запитання


Дайте роз’яснення термінам «виробнича санітарія», «гігієна праці».

Дайте визначення виробничих шкідливостей та їх класифікацію.

Як впливають виробничі шкідливості на людину?

Назвіть шкідливі виробничі фактори.

Який вплив шуму і вібрації на людину та які існують засоби зниження їх дії?

Назвіть заходи захисту від іонізуючих випромінювань.

Охарактеризуйте вплив мікроклімату на людину та визначте засоби захисту від його негативного впливу.

Як впливає промисловий пил на людину та які ви знаєте засоби проти його негативного впливу?

Охарактеризуйте вплив хімічних речовин на людину та визначте заходи захисту від їх негативного впливу.

Як впливає електромагнітне випромінювання на людину та які вам відомі заходи проти його негативного впливу?

Назвіть небезпечні та шкідливі чинники, які мають місце при роботі з комп’ютером, і рекомендації щодо режиму роботи.

Як здійснюється економічна оцінка впливу виробничих шкідливостей на ефективність праці?

Яким нормативним документом необхідно користуватися при визначенні концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони?

Яким нормативним документом слід користуватися при визначенні оптимальних і допустимих норм мікроклімату?

Яким нормативним документом потрібно користуватися при визначенні норм шуму?
Література до теми 3

Розділи ІІ, ІІІ, ІV, V (п.3, с.116—170); п.4, с.125—135; п.5, с.118—166; п.6, с.101—177; п.7, с.15—29; п.10; п.18, с.235—348).



Популярні глави цього підручника:



Всі глави цього підручника:

Основи охорони праці (Керб Л.П.)