Головна Головна -> Підручники -> Підручник Основи охорони праці (Керб Л.П.) скачати онлайн-> 4.3. Навчальні завдання

4.3. Навчальні завдання


Завдання 1. Визначте коефіцієнт частоти і тяжкості травматизму, а також загальний коефіцієнт травматизму.

Вихідні дані:

Механічний цех Ливарний цех
1999 р. 2000 р. 1999 р. 2000 р.
1. Кількість працівників 250 240 220 200
2.Кількість нещасних випадків 3 3 5 4
3.Загальна кількість днів непрацездатності 79 81 158 182

Завдання 2. Визначте коефіцієнт частоти, тяжкості травматизму, а також загальний коефіцієнт травматизму.

Вихідні дані:

1998 р. 1999 р. 2000 р.
1. Кількість працівників підприємства 3680 3200 2880
2. Кількість нещасних випадків 61 60 48
3. Загальна кількість днів непрацездатності 1300 1210 1015

Завдання 3. Визначте та проаналізуйте показники: частоти та тяжкості травматизму, непрацездатності та летальності.

Вихідні дані:

1999 р. 2000 р.
Чисельність працівників, з якими стався нещасний випадок з втратою працездатності 42 30
В тому числі зі смертельним наслідком 2 1
Кількість днів непрацездатності через травматизм 185 132
Середньоспискова чисельність працівників 2580 2620

Завдання 4. Розрахувати економічний ефект від скорочення суми виплат з фонду соціального страхування за період непрацездатності від зниження травматизму і захворюваності.

Вихідні дані:

1. Непрацездатність, пов’язана з виробничим травматизмом, днів 51
2. Показник для визначення тимчасової непрацездатності у зв’язку з травмами та захворюванням, грн. 89200
3. Тимчасова непрацездатність, пов’язана з умовами праці, чол. днів 6460
4. Непрацездатність по захворюваннях, пов’язаних із несприятливими умовами праці, днів 621

Завдання 5. Розрахувати економічний ефект від скорочення суми виплат з фонду соціального страхування за період зниження непрацездатності від зниження травматизму і захворюваності.

Вихідні дані:

1. Непрацездатність, пов’язана з виробничим травматизмом, днів 68
2. Показник для визначення тимчасової непрацездатності у зв’язку з травмами та захворюванням, грн. 95100
3. Тимчасова непрацездатність, пов’язана з умовами праці, чол. днів 6510
4. Непрацездатність по захворюваннях, пов’язаних із несприятливими умовами праці, днів 705

Завдання 6. Визначте коефіцієнт частоти, тяжкості травматизму, загальний коефіцієнт травматизму та динаміку виробничого травматизму.

Вихідні дані:

1998 р. 1999 р. 2000 р.
1. Кількість працівників підприємства 2780 2590 2400
2. Кількість нещасних випадків 50 49 48
3. Загальна кількість днів непрацездатності 1120 1205 1280

Завдання 7. Визначте рівень безпеки праці.

Вихідні дані: у ливарному цеху кількість днів, втрачених внаслідок травматизму — 45, мікротравм — 4, чисельність працівників цеху — 210 чол., кількість робочих днів у місяці — 25.

Завдання 8. Визначте рівень безпеки праці.

Вихідні дані:

Кількість днів, втрачених внаслідок травматизму — 51

Кількість мікротравм — 6

Чисельність працівників — 310

Кількість робочих днів за місяць —20

Завдання 9. Визначте коефіцієнт працездатності праців- ників.

Вихідні дані:

Цех Кількість днів, втрачених внаслідок травматизму і захворювань Чисельність працівників Фонд робочого часу одного працівника (кількість робочих днів)
Механічний 151 195 25
Термічний 168 205 25
Ливарний 181 270 25

Завдання 10. Визначте коефіцієнт працездатності працівників.

Вихідні дані:

Цех Чисельність працюючих Фонд робочого часу одного працівника (кількість робочих днів) Кількість днів, втрачених внаслідок травматизму і захворювань
Механічний цех № 1 312 24 151
Механічний цех № 2 270 24 168
Механічний цех № 3 225 24 181

Завдання 11. За даними таблиць 1, 2 проаналізуйте загальний стан травматизму в розрізі міністерств і відомств, стан виробничого травматизму зі смертельними наслідками за 1999р. по регіонах та напрямках нагляду.

Таблиця 1

СТАН ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ ТА СУМИ ШТРАФІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ І ДОПУЩЕНІ НЕЩАСНІ ВИПАДКИ НА ВИРОБНИЦТВІ у 1996—1997 роках (в розрізі міністерств і відомств)

Міністерства і відомства Рік Середньоспискова чисельність працівників (тис. чол.) Кількість потерпілих із втратою працездатності на 1 роб. день і більше та зі смертельним наслідком Кількість людино-днів непрацездатності у потерпілих від нещасних випадків на виробництві, включаючи померлих, із втратою працездатності на 1 роб. день і більше (тис. люд.-днів) Сума штрафів за порушення правил безпеки і допущені нещасні випадки на виробництві (тис. грн.)
всього з них зі смертельним наслідком
1 2 3 4 5 6 7
Загалом в Україні 1996 1997 19890,970 19140,753 61624 51888 1865 1646 1390,925 1191,964 24145,764 15490,624
Мінагропром 1996 1997 4944,859 4660,954 14938 11221 636 552 311,766 252,170 1345,539 1377,662
Мінвуглепром 1996 1997 673,275 611,498 32786 28282 345 287 691,982 593,067 18118,786 8805,646
Міненерго 1996 1997 331,299 317,101 436 345 36 43 11,055 10,253 174,467 267,093
Мінкультури 1996 1997 326,028 335,105 70 59 4 3 1,916 1,702 4,505 10,030
Міноборони 1996 1997 101,929 118,634 56 54 15 10 1,170 0,860 11,008 11,722
Міносвіти 1996 1997 1489,704 1438,932 310 365 22 15 7,109 8,831 4,472 4,439
МОЗ 1996 1997 1290,214 1285,895 495 483 16 9 12,109 12,924 15,424 6,061

Продовження табл. 1

Міністерства і відомства Рік Середньоспискова чисельність працівників (тис. чол.) Кількість потерпілих із втратою працездатності на 1 роб. день і більше та зі смертельним наслідком Кількість людино-днів непрацездатності у потерпілих від нещасних випадків на виробництві, включаючи померлих, із втратою працездатності на 1 роб. день і більше (тис. люд.-днів) Сума штрафів за порушення правил безпеки і допущені нещасні випадки на виробництві (тис. грн.)
всього з них зі смертельним наслідком
1 2 3 4 5 6 7
Мінпромполітики 1996 1997 3269,731 2884,582 6452 5721 184 195 179,175 160,612 2708,039 3185,335
Мінтранс 1996 1997 1181,718 1008,798 1535 1136 162 104 51,007 38,850 596,718 488,606
Держбуд 1996 1997 558,867 606,561 514 579 61 36 11,858 15,293 84,274 107,579
Держводгосп 1996 1997 62,430 50,862 57 43 7 6 1,367 1,084 12,488 10,196
Держкомгеологія 1996 1997 388,210 31,663 53 22 5 2 1,879 0,735 12,230 8,170
Держкомзв’язку 1996 1997 279,500 277,099 139 129 11 12 4,915 5,095 19,718 35,460
Держкомнафтогаз 1996 1997 189,708 215,993 176 168 11 28 4,371 5,813 83,149 186,688
Держлісгосп 1996 1997 119,607 124,108 171 156 21 22 5,379 4,536 51,866 32,350
Держрибгосп 1996 1997 62,135 67,187 108 114 15 13 2,570 3,335 34,377 24,662

Закінчення табл. 1

Міністерства і відомства Рік Середньоспискова чисельність працівників (тис. чол.) Кількість потерпілих із втратою працездатності на 1 роб. день і більше та зі смертельним наслідком Кількість людино-днів непрацездатності у потерпілих від нещасних випадків на виробництві, включаючи померлих, із втратою працездатності на 1 роб. день і більше (тис. люд.-днів) Сума штрафів за порушення правил безпеки і допущені нещасні випадки на виробництві (тис. грн.)
всього з них зі смертельним наслідком
1 2 3 4 5 6 7
Укоопспілка 1996 1997 446,971 398,394 185 143 23 17 5,626 3,589 34,157 24,689
Украгропромбуд 1996 1997 196,844 173,258 185 156 19 20 5,439 3,727 44,007 53,915
Укрбуд 1996 1997 264,732 242,514 445 356 24 24 10,972 7,839 90,375 115,071
Укрбудматеріали 1996 1997 167,677 167,017 328 320 11 9 8,323 7,813 74,144 89,414
Укрмісцевпром 1996 1997 104,365
98,369
37 53 1 4 0,926 1,285 5,456 4,905
Укрмонтажспецбуд 1996 1997 96,919
87,426
168 143 16 14 4,722 3,052 50,483 43,186
Укрпобуд 1996 1997 211,521 199,481 34 31 1 5 0,514 0,562 0,763 7,912
Укррічфлот 1996 1997 8,091 6,531 20 19 3 5 0,759 0,480 13,041 3,403
Інші міністерства і відомства 1996 1997 3474,636 3732,791 1926 1790 216 211 54,016 48,437 556,258 613,430

Таблиця 2

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ ПРО СТАН ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ ЗІ СМЕРТЕЛЬНИМИ НАСЛІДКАМИ за 1999р. порівняно з 1998 р.*

По регіонах По напрямках нагляду
Адміністративні одиниці 1999 1998 Напрямок нагляду 1999 1998

Загалом в Україні

1388 1551 Вугільна промисловість 297 360
Автономна Республіка Крим 47 59 Гірничорудна та нерудна промисловість 32 45
Вінницька обл. 42 41 Нафтогазовидобуток і геологорозвідка 8 12
Волинська обл. 16 19 Енергетика 50 61
Дніпропетровська обл. 112 100 Будівництво 105 102
Донецька обл. 312 348 Котлонагляд, підйомні споруди 29 27
Житомирська обл. 30 31 Машинобудування 44 51
Закарпатська обл. 19 17 Металургійна промисловість 53 70
Запорізька обл. 45 59 Хімічна промисловість 30 37
Івано-Франківська обл. 22 25 Транспорт 98 117
Київська обл. 43 52 Зв’язок 11 4
Кіровоградська обл. 34 37 Використання газу для промислових потреб 8 10
Луганська обл. 101 153 Житлокомунгосп та побутове обслуговування 49 43
Львівська обл. 45 43 Агропромисловий комплекс 461 498

Закінчення табл. 2

По регіонах По напрямках нагляду
Адміністративні одиниці 1999 1998 Напрямок нагляду 1999 1998
Миколаївська обл. 27 41 Деревообробна, легка, текстильна промисловість 8 12
Одеська обл. 67 78 Невиробнича сфера 105 102
Полтавська обл. 34 41

Разом

1388 1551
Рівненська обл. 28 78
Сумська обл. 44 41
Тернопільська обл. 32 15
Харківська обл. 67 69
Херсонська обл. 42 59
Хмельницька обл. 40 38
Черкаська обл. 27 41
Чернівецька обл. 9 12
Чернігівська обл. 41 24
м. Київ 51 64
м. Севастополь 11 8

* Охорона праці. — 2000. — № 2.

Завдання 12.За даними таблиці 3 в програмі EXCEL зробити графіки травматизму по країнах та прокоментувати їх.

Таблиця 3

ТРАВМАТИЗМ НА ВИРОБНИЦТВІ*5

*5: {Охорона праці. — 2000. — № 2. — С. 29.}

Країна Роки Загальна кількість нещасних випадків Кількість смертельних випадків Кількість смертельних випадків на 1000 працівників
загальна сільське господарство гірниче виробництво будівництво транспорт
Велика Британія 1986 1994 180 079 159 631 373 211 0,017 0,010 0,081 0,146 0,161 0,046 0,106 0,064 0,030 0,021
Данія 1985 1994 59 117 47 716 88 75 0,033 0,029 0,150 0,093 0,330 0 0,080 0,107 0,050 0,035
Норвегія 1985 1994 12 528 26 473 89 44 0,050 0,020 0,240 0,130 0 0,130 0,100 0,080 0,090 0,020
Австрія 1985 1994 251 160 0,106 0,061 0,400 0,341 0,415 0,390 0,346 0,186 0,512 0,183
Німеччина 1985 1993 1 714 630 2 199 356 2626 2840 0,100 0,080 0,240 0,160 0,400 0,270 0,240 0,170
Польща 1990 1995 108 274 112 205 850 624 0,065 0,055 0,110 0,114 0,243 0,166 0,109 0,136 0,101 0,091
Україна 1985 1995 130 300 80 500 3000 2195 0,126 0,116
Росія 1985 1995 455 520 270 440 9820 6770 0,142 0,138 0,209 0,262
Білорусь 1986 1995 13 000 300 0,077 0,089 0,110 0,141 0,159 0,262 0,107

Завдання 13. Розглянути ситуацію: «Розслідування нещасного випадку на виробництві».

Питання:

1. З чого починається розслідування?

2. Дії очевидців нещасного випадку.

3. Дії керівника структурного підрозділу де стався нещасливий випадок.

4. Дії комісії з розслідування.

5. Навести умовне пояснення очевидців, пояснення керівника, протоколи з розслідування.

6. Скласти АКТ Н-1 та адресувати куди потрібно.

7. Визначити наслідки нещасного випадку (матеріальні втрати, матеріальну допомогу тощо).

8. Надіслати повідомлення.

Завдання 14. Назвіть джерела інформації про стан травматизму та професійної захворюваності:

а) звіт про травматизм на виробництві та його матеріальні наслідки, форма № 7-ТНВ;

б) журнал реєстрації нещасних випадків;

в) звіт про причини тимчасової непрацездатності, форма № 16-ВН;

г) акт про нещасні випадки, форма Н-1;

ґ) акт про розслідування хронічного професійного захворювання;

д) звіт з праці, форма № 1-ПВ.

Завдання 15. Назвіть джерела інформації про витрати на відшкодування потерпілим внаслідок нещасних випадків:

а) звіт про травматизм на виробництві та його матеріальні наслідки, форма № 7-ТНВ (розділ 2);

б) звіт про нарахування страхових внесків, форма № 4-ПФ;

в) розрахункова відомість про кошти фонду соціального страхування, форма № 4-ФСС;

г) повідомлення про наслідки нещасливого випадку.

Завдання 16. Використовуючи закон «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», дайте відповіді на такі запитання:

1. Завдання страхування.

2. Хто підлягає страхуванню?

3. Страхові виплати, з яких складаються грошові суми?

4. Кому сплачуються страхові суми в разі смерті потерпілого?

5. Строки проведення страхових виплат.

6. Фінансування страхування від нещасного випадку, страхові тарифи, розміри та порядок здійснення страхових внесків до Фонду соціального страхування.

Завдання 17. Розглянути ситуацію.

Працівник підприємства А був направлений тимчасово на роботу на підприємство Б, де з ним стався нещасний випадок. Хто повинен розслідувати та враховувати цей нещасний випадок?

а) підприємство А;

б) підприємство Б;

в) спільно підприємства А і Б;

г) розслідує підприємство А, враховує підприємство Б;

ґ) розслідує підприємство Б, враховує підприємство А.

Завдання 18. Спираючись на положення «Про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях» визначте:

Хто відповідає на підприємстві за правильне та своєчасне розслідування нещасних випадків?

а) директор підприємства;

б) інженер з техніки безпеки;

в) голова профкому;

г) голова комісії з охорони праці підприємства;

ґ) уповноважений трудового колективу з питань охорони праці;

д) відділ охорони праці.

Завдання 19. Хто складає і підписує акт за формою Н-1 про розслідування та облік нещасних випадків?

а) комісія з розслідування нещасного випадку;

б) керівник (спеціаліст) служби охорони праці;

в) керівник структурного підрозділу;

г) директор підприємства;

ґ) представник профспілки чи уповноважений трудового колективу з охорони праці;

д) лікар.

Завдання 20. Назвіть документи, які є доказом вини власника підприємства за шкоду, заподіяну здоров’ю працівника внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання:

а) акт про нещасний випадок;

б) акт про професійне захворювання;

в) висновок службових осіб (органів), які здійснюють контроль та нагляд за охороною праці;

г) медичний висновок;

ґ) вирок або рішення суду;

д) рішення органів соціального страхування;

е) покази свідків.

Завдання 21. Актом за формою Н-1 оформляються лише виробничі нещасні випадки, які спричинили втрату працездатності не менше:

а) 1 години;

б) 2 годин;

в) 4 годин;

г) 6 годин;

ґ) 1 дня;

д) 3 днів.

Завдання 22. Підрахувати втрати підприємства від усіх випадків травматизму.

1999 р. 2000 р.
Кількість нещасних випадків 4 3
Тривалість непрацездатності, днів

по першому випадку

по другому випадку

по третьому випадку

по четвертому випадку

12
6
11
31
23
13
4
Середня заробітна плата працівника, грн.

першого травмованого

другого і третього травмованого

четвертого травмованого

200
240
300
230
250

Завдання 23. Яку суму витратив власник на одноразову допомогу?

На підприємстві у звітному році сталося 2 нещасні випадки. В першому випадку потерпілий втратив 25% працездатності. У другому — настала смерть. У потерпілого залишилася мати віком 80 років, неповнолітня дитина, а за місяць повинна народитись ще дитина. В обох потерпілих середньомісячна заробітна плата була 200 грн.

Завдання 24. Визначити узагальнений показник втрат підприємства від травматизму та захворюваності за 1996—2000 роки.

Вихідні дані:

Показники* 1996 1997 1998 1999 2000
Дт, днів 150 90 150 140 110
А, грн. 110 70 120 80 60
Бт, грн. 60 40 84 75 35
Дз, днів 350 340 365 355 335
Бз, грн. 130 85 145 133 74
Р, тис. грн. 1240 1355 1340 1400 1430
Дт — загальна кількість днів непрацездатності, внаслідок травматизму та профзахворювання.

А — середньоденна втрата прибутку від невиробленої продукції в розрахунку на один день.

Бт — середній розмір виплат за листками непрацездатності за один день усім потерпілим від травм.

Дз — загальна кількість робочих днів, що втратили за звітний період усі працівники, які хворіли.

Р — обсяг виробленої продукції за рік.

Завдання 25. Визначити суму компенсацій, яку підприємству належить виплатити потерпілому внаслідок травм, а також його можливий заробіток без втрати компенсації. Нещасний випадок стався з вини підприємства.

Номер варіанта задачі Вихідні дані
Заробіток потерпілого до травми, грн. Втрата працездатності в % Пенсія з коштів соціального забезпечення, грн.
Варіант 1 200 40 30
Варіант 2 190 45 25
Варіант 3 185 35 40
Варіант 4 210 60 50
Варіант 5 220 65 50

Завдання 26. Визначити розмір відшкодування потерпілим внаслідок втрати працездатності.

Вихідні дані:

Цех Кількість нещасних випадків Кількість днів непрацездатності Ступінь втрати працездатності
всього зі смертельним наслідком
№ 1 3 1*6 150 75%
№ 2 2 50 30%
№ 3 1 45 25%
№ 4 2 20 10%

*6: {На утриманні потерпілого жінка та неповнолітня дитина.}

Середня заробітна плата тих, які працюють у цеху № 1 — 200 грн., в цеху №2 — 180 грн., в цеху № 3 — 170 грн., в цеху № 4 — 190 грн.

Завдання 27. Підготувати реферати.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Основи охорони праці (Керб Л.П.)