Головна Головна -> Підручники -> Підручник Основи охорони праці (Керб Л.П.) скачати онлайн-> 4.4. Контрольні запитання

4.4. Контрольні запитання


 1. Дайте визначення понять «професійне захворювання», «виробнича травма».
 2. Як класифікуються травми?
 3. Назвіть основні причини травмування на виробництві.
 4. Розкажіть про порядок розслідування нещасних випадків на виробництві.
 5. За якими показниками аналізується травматизм?
 6. Назвіть методи дослідження травматизму та їх особливості.
 7. Як здійснюється відшкодування заподіяного працівникові ушкодження здоров’я, пов’язаного з виконанням трудових обов’язків і яким є розмір відшкодування?
 8. Яким документом слід користуватися під час розслідуванні нещасних випадків?
 9. Які нещасні випадки, що сталися з працівником на виробництві, підлягають розслідуванню та обліку на виробництві?
 10. Яким документом оформляється нещасливий випадок на виробництві?
 11. На кого покладена відповідальність за своєчасне розслідування й облік нещасних випадків на виробництві?
 12. Кому відправляється акт форми Н-1 про нещасний випадок?
 13. Якими документами користуються при визначенні шкоди внаслідок втрати здоров’я на виробництві?
 14. Хто визначає ступінь втрати працездатності?
 15. Які ви знаєте основні технічні засоби безпеки?
 16. Назвіть заходи з попередження травматизму.
 17. Які нещасні випадки підлягають спеціальному розслідуванню і хто його здійснює?
 18. Які нещасні випадки за наслідками розслідування беруться на облік?
 19. Якими є соціально-економічні наслідки травматизму?
 20. Охарактеризуйте досвід інших країн у царині забезпечення безпечних умов праці.
 21. Що може служити доказом вини підприємства?
 22. Як визначити середньомісячний заробіток для розрахування розміру відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження здоров’я?
 23. Охарактеризуйте стан виробничого травматизму і професійного захворювання в Україні.
 24. В чому суть методу сіткового планування — побудови сіткової моделі ситуації?
 25. Розкрийте зміст закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».
 26. Що таке засіб захисту на виробництві?
 27. Що таке засіб колективного та індивідуального захисту?
 28. Які запобіжні пристрої застосовуються для захисту людей?
 29. Що таке блокувальні пристрої та де вони застосовуються?

ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ 4

Розділ І п. 7, п. 14, п. 15;

Розділ V [п. 3, с. 76—88; п. 5, с. 38—53; п. 6, с. 74—88; п. 7, с. 56—65; п. 4, с. 36—48; п. 13, с. 149—157; п. 14, с. 28—37].Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Основи охорони праці (Керб Л.П.)