Головна Головна -> Підручники -> Підручник Основи охорони праці (Керб Л.П.) скачати онлайн-> 5.3. Навчальні завдання

5.3. Навчальні завдання


Завдання 1.

1. Охарактеризуйте вплив науково-технічного прогресу на безпеку праці.

2. У чому полягає позитивний вплив науково-технічного прогресу на безпеку праці?

3. Яким ви бачите негативний вплив науково-технічного прогресу на умови і безпеку праці?

Завдання 2.

1. Чому на підприємствах необхідно постійно підвищувати рівень безпеки праці?

2. Назвіть мотиви економічного характеру, які вимагають підвищення рівня безпеки праці.

3. Яка мета кадрової та соціальної політики підприємства з погляду забезпечення безпечних умов праці?

Завдання 3.

1. Назвіть види стандартів безпеки праці.

2. За якими групами розробляють стандарти безпеки праці підприємств?

3. Яка роль стандартів безпеки праці?

Завдання 4.

1. Як класифікуються засоби захисту?

2. Охарактеризуйте колективні засоби захисту.

3. Які існують індивідуальні засоби захисту та який порядок їх видачі та застосування?

Завдання 5.

1. Яка стаття закону України «Про охорону праці» передбачає професійний добір працівників?

2. Розкрийте суть системи професійного добору працівників?

3. У чому економічна ефективність профдобору?

Завдання 6. З метою машинної обробки стандарти безпеки праці повинні кодуватися. Дайте пояснення, що означають ці коди:

ДНАОП 0.00-3.05-97;

НАОП 1.8.10-1.21-97;

ГОСТ 12.01.005-88.

Завдання 7. Визначте, які основні психологічні причини свідомого порушення правил безпеки праці:

а) економія сил;

б) економія часу;

в) адаптація до небезпеки або недооцінка небезпеки;

г) самовираження серед колег (ризикові дії);

д) самоствердження — свідоме ігнорування безпечних методів праці;

е) переоцінка свого досвіду;

є) стресові стани, емоційне навантаження;

ж) схильність до ризику.

Обґрунтуйте свою відповідь.

Завдання 8. Підготувати реферати.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Основи охорони праці (Керб Л.П.)