Головна Головна -> Підручники -> Підручник Основи охорони праці (Керб Л.П.) скачати онлайн-> 5.4. Контрольні запитання

5.4. Контрольні запитання


1. Дайте визначення поняттям «безпека праці», «безпека умов праці», «безпека виробничого процесу», «безпека виробничого устаткування».

2. Якими документами визначаються вимоги безпеки до виробничого обладнання?

3. Які причини спонукають підприємця займатися питаннями безпеки праці?

4. Наведіть приклади засобів колективного захисту і розкажіть про їх призначення.

5. Наведіть приклади засобів індивідуального захисту і розкажіть про їх призначення.

6. Яким є вплив науково-технічного прогресу на безпеку праці?

7. Суть професійного добору працівників.

8. Стандарти безпеки праці та їх роль.

9. Як позначаються стандарти системи безпеки праці?

10. Що встановлюють стандарти підприємств (організацій) з безпеки праці?

11. Назвіть засоби забезпечення безпеки праці.

12. Дайте визначення «стандарти безпеки праці» та охарактеризуйте їх.

13. Як забезпечується пожежна безпека?

14. Яка мета застосування спецодягу і якими є вимоги до нього?

15. На яких роботах та коли видається безкоштовно спецодяг та інші засоби індивідуального захисту?

16. Хто відповідає за своєчасне забезпечення працівників засобами індивідуального захисту?

ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ 5

Розділ І п. 6; Розділ ІІ п. 18, п. 19; Розділ ІІІ, Розділ ІV, Розділ V п. 3, с. 88—116; п. 4, с. 191—205; п. 6, с. 121—205.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Основи охорони праці (Керб Л.П.)