Головна Головна -> Підручники -> Підручник Основи охорони праці (Керб Л.П.) скачати онлайн-> 6.3. Навчальні завдання

6.3. Навчальні завдання


Завдання 1.

1. Назвіть законодавчі акти, що регулюють охорону праці в Україні.

2. Розкрийте суть Закону України «Про охорону праці».

3. Охарактеризуйте нововведення, які визначені Законом України «Про охорону праці».

Завдання 2.

1. Як здійснюється охорона праці жінок згідно з Законом України «Про охорону праці»?

2. Назвіть перелік важких робіт та робіт із шкідливими й небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок.

3. Які граничні норми підіймання і переміщення речей жінками залежно від характеру робіт?

Завдання 3.

1. Як згідно з Законом України «Про охорону праці» здійснюється охорона праці неповнолітніх?

2. Назвіть перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх.

3. Які граничні норми переміщення і пересування важких речей встановлені для неповнолітніх?

Завдання 4.

1. Назвіть види відповідальності працівників за порушення законодавства про охорону праці та охарактеризуйте їх.

2. Які розміри штрафів за порушення нормативних актів про охорону праці?

3. Охарактеризуйте порядок накладання та оплати штрафів за порушення нормативних актів про охорону праці?

Завдання 5.

1. Що являють собою державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці?

2. Яким є порядок прийняття та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці?

3. Сфера поширення державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.

Завдання 6. Назвіть розміри штрафу:

а) за кожний нещасний випадок і професійне захворювання;

б) за нещасний випадок (професійне захворювання) зі смертельним наслідком;

в) у разі приховування нещасного випадку;

г) у разі несплати штрафу.

Завдання 7. За допомогою програм Internet знайдіть закони, що стосуються охорони праці та контролю за станом охорони праці на державному рівні і рівні підприємства в інших країнах. Розкрийте їх зміст. Визначте, чим вони відрізняються від Закону України «Про охорону праці».

Завдання 8.

1. Яка стаття Закону України «Про охорону праці» створює законодавчу базу для соціальних гарантій працюючих?

2. Що включає ринок страхових послуг на підприємстві?

3. За рахунок чого здійснюється фінансування соціальних гарантій працюючих?

Завдання 9. Підготувати реферати.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Основи охорони праці (Керб Л.П.)