Головна Головна -> Підручники -> Підручник Основи охорони праці (Керб Л.П.) скачати онлайн-> 6.4. Контрольні запитання

6.4. Контрольні запитання


1. Дайте визначення змісту поняття «охорона праці».

2. Які загальні закони України визначають основні положення з охорони праці?

3. Назвіть спеціальні законодавчі акти з охорони праці.

4. Якими є економічні методи управління охороною праці?

5. Назвіть та охарактеризуйте організаційно-технічні заходи та засоби з охорони праці.

6. Назвіть та охарактеризуйте організаційні заходи охорони праці.

7. Назвіть та охарактеризуйте технологічні заходи та засоби охорони праці.

8. Назвіть та охарактеризуйте санітарно-гігієнічні заходи охорони праці.

9. Назвіть лікувально-профілактичні заходи охорони праці.

10. Які глави Кодексу Законів про працю (КЗпП) України містять правове регулювання охорони праці?

11. Які вимоги до охорони праці жінок передбачені законодавством України?

12. Які вимоги до охорони праці неповнолітніх передбачені законодавством України?

13. Як законодавство охороняє працю жінок і неповнолітніх?

14. Назвіть права громадян на охорону праці:

а) при укладенні трудового договору;

б) під час роботи на підприємстві.

15. Якими є види відповідальності за порушення законодавства про охорону праці?

16. Які вимоги законів України «Про охорону праці», «Про колективні договори і угоди» передбачені щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці?

17. Які ви бачите в Законі «Про охорону праці» сильні й слабкі норми?

18. Які статті Конституції України визначають питання охорони праці?

19. Назвіть нормативи з охорони праці.
ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ 6

Розділ І п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 6, п. 7, п. 8, п. 9, п. 25; Розділ V п. 4, с. 10—31; п. 6, с. 17—39; п. 12, п. 14, с. 25—35.

Законодавство України (Liga Practik v. 7.1).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Основи охорони праці (Керб Л.П.)