Головна Головна -> Підручники -> Підручник Основи охорони праці (Керб Л.П.) скачати онлайн-> 7.4. Контрольні запитання

7.4. Контрольні запитання


1. Назвіть основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

2. Які органи здійснюють державне управління охороною праці?

3. Якими є завдання, функції та права Департаменту державного нагляду за додержанням законодавства про працю?

4. Які функції профспілок у галузі охорони праці?

5. Які органи здійснюють контроль за дотриманням законодавства з охорони праці?

6. Які основні чинники впливають на ситуацію в ділянці охорони праці, що склалася в Україні?

7. Чому виникла необхідність створення Національної ради з питань безпеки життєдіяльності при Кабінеті Міністрів України?

8. За рахунок чого здійснюється фінансування заходів з охорони праці?

9. Що означає термін пріоритет життя та здоров’я по відношенню до результатів виробничої діяльності?

10. В чому суть повної відповідальності власника за створення та підтримання безпечних та нешкідливих умов праці?

11. В чому полягає соціальний захист працівника?

12. Які ви знаєте джерела фінансування заходів з охорони праці?

13. В чому суть соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань і що є джерелом фінансування соціального страхування?

ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ 7

Розділ І п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 7, п. 9, п. 10; Розділ V п. 3, с. 74—76; п. 6, с. 40—42; п. 10, п. 13.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Основи охорони праці (Керб Л.П.)