Головна Головна -> Підручники -> Підручник Основи охорони праці (Керб Л.П.) скачати онлайн-> 7.3. Навчальні завдання

7.3. Навчальні завдання


Завдання 1.

1. Назвіть принципи державної політики в галузі охорони праці.

2. Які органи здійснюють державне управління охороною праці?

3. Розкрийте суть механізму вдосконалення системи охорони праці.

Завдання 2.

1. Назвіть завдання Департаменту державного нагляду за додержанням законодавства про працю.

2. Охарактеризуйте функції Департаменту державного нагляду за додержанням законодавства про працю.

3. Які права мають органи Департаменту державного нагляду за додержанням законодавства про працю.

Завдання 3.

1. Як здійснюється фінансування заходів з охорони праці?

2. Охарактеризуйте повноваження міністерств і центральних органів державної виконавчої влади щодо охорони праці.

3. Розкрийте суть Концепції вдосконалення управління охороною праці.

Завдання 4.

1. Охарактеризуйте стан охорони праці в Україні.

2. Проаналізуйте систему фінансування науково-технічних робіт у галузі охорони праці.

3. Вкажіть джерела фінансування впровадження науково-технічних розробок з охорони праці.

Завдання 5.

1. Розкрийте зміст організації контролю за дотриманням законодавства про охорону праці.

2. Хто здійснює відомчий контроль за охороною праці?

3. У чому полягає громадський контроль за виконанням законодавства про охорону праці?

Завдання 6. Чи знайомі ви з досвідом організації охорони праці якоїсь іншої країни? Якщо так, то що б ви могли рекомендувати з цього досвіду використати в Україні?

Завдання 7. Підготувати реферати.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Основи охорони праці (Керб Л.П.)