Головна Головна -> Підручники -> Підручник Основи охорони праці (Керб Л.П.) скачати онлайн-> 9.2. Термінологічний словник

9.2. Термінологічний словник


Витрати виробництва*12 — сукупність витрат живої праці та праці, уречевленої в засобах виробництва, на всіх стадіях створення продукції. Розрізняють: 1) поточні витрати, що здійснюються неперервно і в процесі виробництва постійно відновлюються; 2) одноразові витрати у формі вкладення коштів у виробничі фонди до початку виробництва.

*12: {Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансовий словник. — Львів, «Центр Європи», 1997. — С. 92.}

Ефект — різниця результату і витрат, приведених до спільної одиниці виміру.

Економічний ефект — корисний результат економічної діяльності, який обчислюється як різниця між одержаними результатами проведення працеохоронних заходів і сумарними витратами на їх здійснення.

Економічна ефективність*13 — результативність економічної діяльності, реалізації економічних програм та заходів, що характеризується відношенням економічного ефекту (результату) до витрат ресурсів, які зумовили отримання цього результату.

*13: {Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансовий словник. — С. 152.}

Соціальний ефект (результат) — суспільно значимі наслідки поліпшення умов праці (зменшення кількості травм, професійних захворювань, зменшення чисельності працівників, зайнятих на важких, небезпечних і шкідливих роботах; збільшення періоду працездатності, продовження періоду трудової активності, підвищення творчої активності).

Економічне стимулювання — система організаційно-економічних заходів, спрямованих на розвиток господарської діяльності та підвищення її ефективності через забезпечення матеріальної зацікавленості працівників та колективів підприємств у результатах діяльності.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Основи охорони праці (Керб Л.П.)